fbpx
Ga naar content

Klachten over het verloop van uw sollicitatieprocedure? Deel II

Klachten over een aanstellingskeuring

Als u een klacht heeft over een aanstellingskeuring, dan kunt u tot zes maanden nadat het probleem zich heeft voorgedaan een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

De klachtenprocedure is deels schriftelijk, deels mondeling door middel van een zogenaamde hoorzitting. Het eindoordeel van de commissie is niet bindend. Als u aanspraak wilt maken op een schadevergoeding zult u dus de rechter moeten inschakelen. U kunt bij de procedure voor de rechter de beoordeling van de commissie wel gebruiken.

Klachten over discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens kan uw klacht in behandeling nemen als uw klacht gaat over discriminatie. In vaktaal gaat het dan om de beoordeling over er sprake is geweest van ongelijke behandeling in de zin van de gelijkebehandelingswetgeving. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan klachten over discriminatie op het gebied van ras, geloof, leeftijd, geslacht, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

Ook in deze klachtenprocedure is er sprake van een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Uw klacht moet u schriftelijk indienen. Als dit college uw klacht in behandeling neemt, zal zij uw klacht onderzoeken en de kandidaat-werkgever in de gelegenheid stellen om een weerwoord te geven. Als het College voor de Rechten van de Mens voldoende informatie verzameld heeft, zal er een hoorzitting plaatsvinden. Binnen acht weken na deze hoorzitting doet het college uitspraak.

Ook de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet-bindend. De kandidaat-werkgever die in het ongelijk gesteld wordt, hoeft zich niet aan dit oordeel te houden. Toch gebeurt dit in de praktijk vaak wel. Als u echter niet tevreden bent met het resultaat, kunt u besluiten naar de rechter te stappen.

De burgerlijke rechter

Als u een ‘harde’ juridische uitspraak wilt over het handelen (of nalaten) van de kandidaat-werkgever, dan zult u in vrijwel alle gevallen de burgerlijke rechter moeten inschakelen. Vaak kan alleen de rechter bepalen dat de kandidaat-werkgever u een schadevergoeding moet betalen.

Dat wil overigens niet zeggen dat de hier bovengenoemde klachtprocedures niet zinvol zouden zijn. Een voor u positief oordeel van een bepaalde geschillencommissie of klachteninstantie kan de rechter mogelijk overtuigen bij zijn oordeel om een schadevergoeding vast te stellen. U staat als het ware bij de rechter al direct met 1-0 voor.

Procedures over arbeidszaken worden behandeld door de kantonrechter. Hoewel u niet verplicht bent om u in deze procedure te laten bijstaan door een advocaat of andere adviseur, is het vrijwel altijd aan te raden om dit wel te doen. Juridische procedures zijn doorgaans ingewikkeld en u loopt een groot risico een juridische procedure te verliezen zonder goede juridische bijstand.

Procedure wordt ingeleid met een dagvaarding

Een civiele procedure begint u meestal met een dagvaarding, een officieel schriftelijk stuk waarmee de tegenpartij wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en waarin u de kantonrechter duidelijk maakt wat de kandidaat-werkgever fout gedaan heeft en wat u om die reden eist. Meestal zal de eis bestaan uit een schadevergoeding.

De kandidaat-werkgever mag schriftelijk reageren op uw dagvaarding en soms vindt er nog een tweede schriftelijke ronde plaats. De kantonrechter kan bepalen dat er een hoorzitting plaatsvindt, in vaktermen een ‘comparitie van partijen’. Beide partijen kunnen dan de zaak verder toelichten en de kantonrechter zal de nodige vragen stellen. Ook zal de rechter vaak proberen om beide partijen te bewegen tot een zogenaamde schikking, een regeling waarmee beide partijen instemmen.

Komt het niet tot een schikking, dan zal de rechter meestal na een week of vier een schriftelijk oordeel vellen, het vonnis. Hoewel het gebruikelijk is dat partijen zich bij dit oordeel neerleggen, is in de meeste gevallen hoger beroep tegen dit vonnis mogelijk.

< Vorige pagina

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven