fbpx
Ga naar content

Klachten over het verloop van uw sollicitatieprocedure? Deel I

Tijdens een sollicitatieprocedure kan er natuurlijk van alles fout gaan. Kleine dingen, maar soms ook belangrijke zaken. Uiteraard kunt u zich beklagen bij de kandidaat-werkgever, maar mogelijk vindt uw klacht hier onvoldoende gehoor. Afhankelijk van het onderwerp zijn er verschillende instanties waar u terecht kunt met klachten over een sollicitatieprocedure.

Onzorgvuldige procedure

Als het gaat om zaken als het verstrekken van gebrekkige informatie over de vacature, het niet-ontvangen van schriftelijke berichtgeving over uw kandidatuur of een andere min of meer algemene klacht over de gevolgde sollicitatieprocedure, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

De NVP zal uw klacht en het handelen van de kandidaat-werkgever toetsen aan de door de NVP opgestelde Sollicitatiecode. De kandidaat-werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om op de klacht te reageren. Een uitspraak van de NVP is niet bindend, maar kan eventueel wel gebruikt worden om bij de rechter een schadevergoeding te eisen.

Klachten over privacy

Als u een klacht heeft over een inbreuk op uw privacy, bijvoorbeeld als de kandidaat-werkgever zonder uw toestemming bij derden informatie over u is gaan inwinnen, dan kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CPB is een onafhankelijke toezichthouder die erop toeziet dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden gebruikt en beveiligd. Ook moet het CBP ervoor zorgen dat de privacy van burgers gewaarborgd is en blijft.

U kunt bij het CBP een klacht indienen als u van mening bent dat de kandidaat-werkgever op een onjuiste manier met uw persoonsgegevens is omgegaan. Het CBP zal uw klacht pas in behandeling nemen als u geprobeerd hebt de klacht in eerste instantie zelf af te handelen met de kandidaat-werkgever.

Ook in deze klachtprocedure wordt de kandidaat-werkgever in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op uw klacht. Uiteindelijk resulteert deze klachtprocedure in een eindrapport van het CBP. Hoewel de CBP niet de bevoegdheid heeft om een schadevergoeding vast te stellen, kan het eindrapport met de bevindingen van het CBP voldoende genoegdoening geven. Is dat niet het geval, dan kunt u eventueel besluiten naar de rechter te stappen.

Klachten over een assessment

Als een assessment onderdeel uitmaakte van de sollicitatieprocedure, dan kan er in dat gedeelte van de sollicitatie natuurlijk ook het nodige misgaan. Meestal vindt een assessment plaats onder leiding van een psycholoog die is aangesloten bij het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen. De leden van het NIP moeten zich houden aan een Beroepscode die gebaseerd is op de principes van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

De klacht over een psycholoog moet worden ingediend bij het College van Toezicht van het NIP. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het college aan de psycholoog een sanctie opleggen, variërend van een waarschuwing tot, in zeer ernstige gevallen, een ontzetting uit het lidmaatschap.

> Volgende pagina

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven