Ga naar content

Vakantie & verlof: Praktijkvoorbeelden

Werkgever moet vakantiedagen zieke werknemer tegen volledige loonwaarde uitbetalen

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst van een werknemer opgezegd. De werkgever had hiervoor een ontslagvergunning gevraagd en gekregen van het UWV Werkbedrijf.

Lees verder

Ontslag na zwangerschapsverlof leidt tot hoge ontslagvergoeding

Mariëtte is al sinds 1995 werkzaam als controller. Mariëtte vervult deze functie op parttime basis voor 26 uur per week. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Mariëtte wijzigt de werkgever...

Lees verder

Geen recht op kortdurend zorgverlof vanwege gebrek aan noodzakelijke verzorging

Peter is al enige jaren werkzaam als beveiliger. Op 11 september 2007 heeft zijn partner in een particuliere kliniek een buikwandcorrectie laten uitvoeren.

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven