Ga naar content

Ontslag: Tips & Tricks

Als u beschuldigd wordt van een ernstige gedraging (diefstal, fraude etc.) laat u dan eerst juridisch informeren voordat u aan een door uw werkgever in te stellen onderzoek meewerkt.

Als u in de proeftijd ontslagen wordt, is uw werkgever op uw verzoek verplicht om de reden van het ontslag schriftelijk aan u te bevestigen. Als u het vermoeden heeft dat u vanwege een ongeldige reden ontslagen wordt, kan het zinvol zijn om uw werkgever om de ontslagreden te vragen.

Controleer bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst altijd of er sprake is van een proeftijd. Houd er rekening mee dat een proeftijd mogelijk ook in een eventueel van toepassing zijnde CAO of personeelshandboek kan staan. Met name als er sprake is van een situatie waarbij de werkgever aandringt op uw indiensttreding, is het vaak…

Lees verder

Als u denkt dat u ten onrechte in de proeftijd ontslagen bent, maak dan niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk bezwaar. Vermeld in deze brief de reden van uw bezwaar en geef aan dat u van mening bent dat de arbeidsovereenkomst nog gewoon is blijven doorlopen. Ook is het verstandig om aan te geven dat…

Lees verder

Houd voor ogen dat een ontslag in de proeftijd tijdens ziekte of zwangerschap wel geldig is, maar ontslag vanwege ziekte of zwangerschap in de proeftijd niet toelaatbaar is.

Lever nog geen bedrijfseigendommen in en ga bij voorkeur ook nog niet akkoord met een vrijstelling van werkzaamheden als nog niet alle afspraken over uw ontslag definitief gemaakt zijn. Als u dit toch doet, loopt u het risico dat uw onderhandelingspositie ernstig verzwakt. U heeft als het ware al handelingen verricht die erop wijzen dat…

Lees verder

Uit onderhandelingsoogpunt is het vaak verstandig om uw werkgever het eerste beĆ«indigingsvoorstel te laten doen. U krijgt zo een goed idee van de hoogte van de ontslagvergoeding die uw werkgever bereid is te betalen. Bovendien loopt u minder risico voor uw WW-uitkering. Het UWV accepteert namelijk niet dat het initiatief van uw ontslag van u…

Lees verder

Laat u altijd adviseren door een arbeidsrechtspecialist voordat u definitief akkoord gaat met een voorstel van uw werkgever. Het kost een deskundige niet al te veel moeite om een ontslagvoorstel te controleren en u te wijzen op zaken die mogelijk nog niet aan de orde zijn geweest. Het is overigens niet ongebruikelijk dat uw werkgever…

Lees verder

Pas op met een ontslag op basis van wederzijds goedvinden als u ziek of arbeidsongeschikt bent. Met name als u denkt na het ontslag nog steeds ziek of arbeidsongeschikt te zijn, is het van belang dat u niet te snel instemt met uw ontslag. Het UWV verlangt van een zieke werknemer namelijk dat hij verweer…

Lees verder

Als uw werkgever in betalingsmoeilijkheden verkeert en uw salaris niet meer kan betalen, moet u zo snel mogelijk in actie komen. Schrijf uw werkgever een aangetekende sommatiebrief waarin u bij uw werkgever aandringt op een spoedige betaling. Helpt dit niet, neem dan contact op met het UWV. Het UWV neemt dan mogelijk de achterstallige betalingen…

Lees verder

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven