Ga naar content

Ontslag: Tips & Tricks

Het is onredelijk als uw werkgever verlangt dat u binnen enkele dagen reageert op een voorstel dat gericht is op uw ontslag. Een bedenktijd van een week is over het algemeen heel normaal.

Lever nog geen bedrijfseigendommen in en ga bij voorkeur ook nog niet akkoord met een vrijstelling van werkzaamheden als nog niet alle afspraken over uw ontslag definitief gemaakt zijn. Als u dit toch doet, loopt u het risico dat uw onderhandelingspositie ernstig verzwakt. U heeft als het ware al handelingen verricht die erop wijzen dat…

Lees verder

Uit onderhandelingsoogpunt is het vaak verstandig om uw werkgever het eerste beĆ«indigingsvoorstel te laten doen. U krijgt zo een goed idee van de hoogte van de ontslagvergoeding die uw werkgever bereid is te betalen. Bovendien loopt u minder risico voor uw WW-uitkering. Het UWV accepteert namelijk niet dat het initiatief van uw ontslag van u…

Lees verder

Laat u altijd adviseren door een arbeidsrechtspecialist voordat u definitief akkoord gaat met een voorstel van uw werkgever. Het kost een deskundige niet al te veel moeite om een ontslagvoorstel te controleren en u te wijzen op zaken die mogelijk nog niet aan de orde zijn geweest. Het is overigens niet ongebruikelijk dat uw werkgever…

Lees verder

Pas op met een ontslag op basis van wederzijds goedvinden als u ziek of arbeidsongeschikt bent. Met name als u denkt na het ontslag nog steeds ziek of arbeidsongeschikt te zijn, is het van belang dat u niet te snel instemt met uw ontslag. Het UWV verlangt van een zieke werknemer namelijk dat hij verweer…

Lees verder

Als uw werkgever in betalingsmoeilijkheden verkeert en uw salaris niet meer kan betalen, moet u zo snel mogelijk in actie komen. Schrijf uw werkgever een aangetekende sommatiebrief waarin u bij uw werkgever aandringt op een spoedige betaling. Helpt dit niet, neem dan contact op met het UWV. Het UWV neemt dan mogelijk de achterstallige betalingen…

Lees verder

Houd er rekening mee dat u mogelijk (een deel van) uw ontslagvergoeding moet terugbetalen als u al concreet uitzicht hebt op een nieuwe baan terwijl u nog in onderhandeling bent met uw oude werkgever. Als uw oude werkgever er later achterkomt dat u tijdens de onderhandelingen over uw ontslagregeling ook al in onderhandeling was met…

Lees verder

Als u door uw werkgever geconfronteerd wordt met kritiek op uw functioneren, laat dit dan niet stilzwijgend over u heenkomen. Als u het met deze kritiek niet eens bent, is het goed om uw werkgever dit duidelijk te maken.

Lever niet vrijwillig al uw bedrijfseigendommen (auto, mobiele telefoon, laptop) in als u het met het ontslag op staande voet niet eens bent. Dit zou later uitgelegd kunnen worden als een teken van instemming van uw kant met het ontslag. Als u min of meer gedwongen wordt tot het inleveren van de bedrijfseigendommen, doe dit…

Lees verder

Als u schriftelijk (per brief, e-mail of gespreksverslag) te horen krijgt dat uw werkgever niet tevreden is over uw functioneren, reageer dan zelf ook schriftelijk. U moet er namelijk rekening mee houden dat alle schriftelijke stukken een rol kunnen gaan spelen in een eventuele ontslagprocedure. Het is dan van belang dat u kunt aantonen dat…

Lees verder

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven