Ga naar content

Ontslag: Tips & Tricks

Houd er rekening mee dat u mogelijk (een deel van) uw ontslagvergoeding moet terugbetalen als u al concreet uitzicht hebt op een nieuwe baan terwijl u nog in onderhandeling bent met uw oude werkgever. Als uw oude werkgever er later achterkomt dat u tijdens de onderhandelingen over uw ontslagregeling ook al in onderhandeling was met…

Lees verder

Als u door uw werkgever geconfronteerd wordt met kritiek op uw functioneren, laat dit dan niet stilzwijgend over u heenkomen. Als u het met deze kritiek niet eens bent, is het goed om uw werkgever dit duidelijk te maken.

Lever niet vrijwillig al uw bedrijfseigendommen (auto, mobiele telefoon, laptop) in als u het met het ontslag op staande voet niet eens bent. Dit zou later uitgelegd kunnen worden als een teken van instemming van uw kant met het ontslag. Als u min of meer gedwongen wordt tot het inleveren van de bedrijfseigendommen, doe dit…

Lees verder

Als u schriftelijk (per brief, e-mail of gespreksverslag) te horen krijgt dat uw werkgever niet tevreden is over uw functioneren, reageer dan zelf ook schriftelijk. U moet er namelijk rekening mee houden dat alle schriftelijke stukken een rol kunnen gaan spelen in een eventuele ontslagprocedure. Het is dan van belang dat u kunt aantonen dat…

Lees verder

Win bij een ontslag op staande voet zo snel mogelijk juridisch advies in. Juist de dagen na het ontslag op staande voet kunnen bepalend zijn voor de uitkomst van het arbeidsgeschil. Het is dan ook verstandig om een eerste protestbrief door een juridisch adviseur te laten opstellen.

Stem niet zomaar in met een verbetertraject. Dit suggereert namelijk dat er kennelijk iets aan te merken is op uw functioneren. Vraag daarom altijd de nodige bedenktijd voordat u besluit om aan een verbetertraject mee te werken. Laat u vervolgens juridisch adviseren.

Teken geen verklaringen of andere documenten voordat u zich hierover heeft kunnen laten adviseren. Weet in elk geval dat u nooit verplicht kunt worden om bepaalde documenten te ondertekenen, zelfs niet ‘voor gezien'.

Als er op uw werk een arbeidsgeschil dreigt te ontstaan, is het verstandig om uw werkgever niet te snel te melden dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Als u dit wel doet, geeft u de werkgever in feite de mogelijkheid om ontslag voor u aan te vragen. U vond toch immers dat er onvoldoende…

Lees verder

Houd bij een dreigend arbeidsconflict voor u zelf een dagboek bij van gebeurtenissen en incidenten op uw werk. Op deze manier kunt u later bewijzen wat er zich zoal op de werkvloer heeft afgespeeld.

Bewaar alle documenten die te maken hebben met uw ziekte of arbeidsongeschiktheid zoals rapportages van de arbodienst, het plan van aanpak en andere medische rapporten. Ook is het verstandig om de correspondentie (brieven, e-mails) die u met uw werkgever gevoerd heeft te bewaren. Als u in een ontslagprocedure verwikkeld raakt, kunnen deze stukken goed van…

Lees verder

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven