Ga naar content

Vakantie & verlof: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Vakantiedagenopbouw tijdens ziekte

Sinds 1 januari 2012 geldt de regel dat u tijdens de volledige duur van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwt. Als u dus twee jaar lang volledig arbeidsongeschikt bent, dan bouwt u tijdens deze hele periode gewoon vakantiedagen op.

Lees verder

Ziek worden tijdens een vakantie

Als u tijdens een vakantie ziek wordt, dan geldt deze dag niet als een vakantiedag. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat u zich bij uw werkgever ziek meldt en dat u de verzuimvoorschriften die bij uw werkgever gelden zoveel mogelijk naleeft.

Lees verder

Langdurend zorgverlof

Als u een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen die levensbedreigend ziek is, kunt u een beroep doen op het langdurend zorgverlof.

Lees verder

Kortdurend zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u noodzakelijkerwijs een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen.

Lees verder

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof is bedoeld om u als werknemer in onverwachte en/of wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden de mogelijkheid te geven om...

Lees verder

Hoe werkt het ouderschapsverlof?

Bent u werknemer en ouder van een (pleeg,- of adoptie,-)kind? Dan heeft u recht op onbetaald ouderschapsverlof...

Lees verder

Verlof bij adoptie en pleegzorg

Elke werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in zijn of haar gezin opneemt, heeft recht op adoptieverlof. Dit verlof wordt ook wel pleegzorgverlof genoemd. Het verlof is bedoeld om te kunnen wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Lees verder

Kraamverlof

Als u werknemer bent en uw partner is net bevallen, heeft u recht op twee dagen kraamverlof.

Lees verder

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Elke vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum.

Lees verder

Ziektedag of vakantiedag?

Volgens de wet is het toegestaan dat uw werkgever in de arbeidsovereenkomst een bepaling opneemt waardoor ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt.

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven