fbpx
Ga naar content

Kortdurend zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u noodzakelijkerwijs een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen. Niet alleen de verzorging moet noodzakelijk zijn, maar ook de omstandigheid dat u deze verzorging op u neemt. Als er dus iemand anders is die deze verzorging op zich kan nemen, kunt u geen beroep doen op het kortdurend zorgverlof.

Het verlof is maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. In feite gaat het dus om een periode van tien dagen. U mag slechts eenmaal per periode van twaalf maanden een beroep doen op het kortdurend zorgverlof.

Meldingsplicht bij kortdurend zorgverlof

Als u een beroep wilt doen op het kortdurend zorgverlof, moet u dit vooraf en zo spoedig mogelijk bij uw werkgever melden. Deze melding kan mondeling gebeuren, maar verstandiger is het om dit per fax of e-mail te doen. Het is de bedoeling dat u bij deze melding aangeeft:

  • aan wie u zorg moet verlenen, en
  • waarom u deze persoon zorg moet verlenen, en
  • hoeveel verlof u denkt nodig te hebben, en
  • hoe u het verlof op wilt nemen

Het kortdurend zorgverlof gaat in principe in op het moment dat u bij uw werkgever meldt dat u van dit kortdurend zorgverlof gebruik wilt maken. Let op: uw werkgever kan uw verzoek om kortdurend zorgverlof afwijzen op grond van zogenaamde zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hier zal niet snel sprake van zijn. Het moet dan gaan om de uitzonderlijke situatie waarbij uw afwezigheid ernstige gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering.

Loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof

Tijdens het kortdurend zorgverlof heeft u in principe recht op doorbetaling van 70% van uw loon, maar met een minimum van het wettelijk minimumloon. Als uw loon hoger is dan het maximum verzekerd dagloon, per 1 juli 2012 is dit 193,09 euro, heeft u maximaal recht op 70% van dit maximum. In de praktijk betekent dit dat als uw salaris hoger is dan ca. 4.200 euro bruto per maand inclusief vakantietoeslag, u aan dit maximum zit.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven