fbpx
Ga naar content

Ziek worden tijdens een vakantie

Als u tijdens een vakantie ziek wordt, dan geldt deze dag niet als een vakantiedag. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat u zich bij uw werkgever ziek meldt en dat u de verzuimvoorschriften die bij uw werkgever gelden zoveel mogelijk naleeft.

Zo heeft uw werkgever het recht om van u te verlangen dat u naar een lokale arts gaat als u tijdens de betreffende vakantie in het buitenland bent.

Op de regel dat een ziektedag tijdens vakantie niet als vakantiedag kan worden aangemerkt bestaat wel een uitzondering. Volgens de wet mag een werkgever met u overeenkomen dat ziektedagen tijdens uw vakantie toch gewoon als vakantiedagen tellen. Maar u moet dan wel met deze uitzondering hebben ingestemd (bijvoorbeeld door de arbeidsovereenkomst te ondertekenen waarin deze uitzondering is opgenomen).

Bovendien mag deze uitzondering alleen gelden voor de zogenaamde bovenwettelijk vakantiedagen.

Een voorbeeld.

Sjaak werkt bij een softwarebedrijf en heeft naast 20 wettelijke vakantiedagen ook recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst van Sjaak staat dat ziektedagen tijdens een geplande vakantie van het vakantiedagensaldo worden afgeboekt en dus als normale vakantiedagen worden beschouwd. Sjaak gaat van 1 juli tot 21 juli in een bepaald jaar op vakantie. Op 10 juli wordt hij onverwacht ziek. Sjaak meldt dit direct bij zijn werkgever.

Als Sjaak na afloop van zijn vakantie weer aan het werk gaat, krijgt hij van zijn werkgever te horen dat ook de dagen na 10 juli op het vakantiedagensaldo van Sjaak in mindering zullen worden gebracht. Omdat Sjaak op dat moment nog slechts twee bovenwettelijke vakantiedagen over had, mag de werkgever echter maximaal twee ziektedagen als vakantiedagen beschouwen. De resterende ziektedagen gelden dus niet als vakantiedagen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven