fbpx
Ga naar content

Afkoop en verjaring van vakantiedagen

Uw werkgever is verplicht om u in elk geval in staat te stellen om minimaal het wettelijk aantal vakantiedagen ook daadwerkelijk als vakantie op te kunnen nemen. Het afkopen van deze wettelijke vakantiedagen is dan ook niet toegestaan tijdens de duur van uw arbeidsovereenkomst. Alleen bij het einde van uw arbeidsovereenkomst kunnen deze wettelijke vakantiedagen worden afgekocht.

Ook een bepaling in uw arbeidsovereenkomst dat in uw loon een bedrag in begrepen is ter compensatie van vakantiedagen is niet geldig.

Wel mag uw werkgever met u overeenkomen dat uw zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen bijvoorbeeld aan het einde van elk jaar worden afgekocht. Daarmee kan uw werkgever voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat bij werknemers die structureel niet al hun vakantiedagen opnemen. Let op: het afkopen van bovenwettelijke vakantiedagen kan dus alleen met uw instemming.

Een voorbeeld.

Jaap werkt fulltime (5 dagen per week) en heeft dus wettelijk recht op minimaal 20 vakantiedagen (4 x 5) per jaar. Volgens de arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf waar Jaap werkt, heeft hij echter recht op 25 vakantiedagen per jaar. De 5 extra vakantiedagen noemt men ook wel bovenwettelijke vakantiedagen.

Omdat Jaap veel werkt en weinig vakantie opneemt, houdt hij per jaar gemiddeld 15 vakantiedagen over. De werkgever van Jaap stelt Jaap voor om jaarlijks een aantal vakantiedagen af te kopen. Jaap voelt hier wel wat voor. Op grond van de wettelijke regeling mogen alleen de bovenwettelijk vakantiedagen worden afgekocht.

Verjaring van vakantiedagen

Met ingang van 1 januari 2012 geldt een nieuwe regeling rondom de vervaltermijn van vakantiedagen. U bent verplicht om uw wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het jaar van opbouw op te nemen. Doet u dit niet, dan komt uw saldo aan niet-genoten wettelijke vakantiedagen te vervallen. Op deze vervaltermijn van zes maanden zijn twee uitzonderingen:

  1. Als u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen (omdat uw werkgever u bijvoorbeeld niet met vakantie laat gaan), dan geldt voor deze vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar.
  2. In uw arbeidsovereenkomst of in een personeelsreglement kan opgenomen zijn dat de werkgever een langere vervaltermijn hanteert dan de wettelijke termijn van zes maanden.

Als u ook recht heeft op zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen dan geldt voor deze dagen een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze verjaringstermijn begint pas te lopen aan het einde van het jaar waarin de betreffende vakantiedagen zijn opgebouwd. Een vakantiedag die is opgebouwd in januari 2009 verjaart dus pas eind december 2014 (5 jaar en 11 maanden later).

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven