fbpx
Ga naar content

Mag ik zelf bepalen wanneer ik mijn vakantie opneem?

Als uitgangspunt geldt de regel dat u als werknemer bepaalt of, wanneer en hoe lang u vakantie opneemt. In de wet is namelijk geregeld dat de werkgever de tijdstippen, de aanvang en het einde van de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer.

Op deze hoofdregel zijn wel een aantal uitzonderingen:

  1. In uw arbeidsovereenkomst of in een eventueel van toepassing zijnde CAO kan een afwijkende vakantieregeling zijn opgenomen. Er kan bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst staan dat vakantiedagen alleen met instemming van de werkgever kunnen worden opgenomen.
  2. Uw werkgever mag uw schriftelijke verzoek voor een vakantie (of een enkele vakantiedag) weigeren als er sprake is van een ‘gewichtige reden’. Van een gewichtige reden is bijvoorbeeld sprake bij een seizoenspiek of uw onmisbaarheid wegens ziekte van collega’s. In dat geval is uw werkgever wel verplicht om uw schade (bijvoorbeeld annuleringskosten) te vergoeden. In principe moet uw werkgever binnen twee weken na uw schriftelijke verzoek om vakantie laten weten of er sprake is van een gewichtige reden. Reageert uw werkgever niet, dan mag u ervan uitgaan dat uw vakantieverzoek akkoord is.

Om misverstanden te voorkomen is het verstandig dat u niet mondeling, maar schriftelijk verzoekt (bijvoorbeeld per e-mail) om een of meer vakantiedagen op te mogen nemen.

Kan mijn werkgever eenzijdig opleggen wanneer ik vakantiedagen moet opnemen?

Nee, in het algemeen kan uw werkgever u niet eenzijdig verplichten om in een bepaalde periode vakantiedagen op te nemen. Wel kan in een CAO of in uw arbeidsovereenkomst afgesproken zijn dat er binnen het bedrijf waar u werkt sprake is van een verplichte bedrijfsvakantie gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld tussen kers en oud & nieuw).

In het algemeen is het niet toegestaan dat u tegen uw wil vakantiedagen moet opnemen, ook niet aan het einde van uw arbeidsovereenkomst. Stel dat u uw arbeidsovereenkomst heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Uw werkgever wil dat u in deze maand zoveel mogelijk vakantiedagen opneemt. Dit kan alleen met uw instemming. Als u met deze regeling niet akkoord wil gaan, zal uw werkgever de niet-genoten vakantiedagen gewoon bij de eindafrekening moeten uitbetalen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven