fbpx
Ga naar content

Verlof bij adoptie en pleegzorg

Elke werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in zijn of haar gezin opneemt, heeft recht op adoptieverlof. Dit verlof wordt ook wel pleegzorgverlof genoemd. Het verlof is bedoeld om te kunnen wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Beide ouders hebben recht op adoptieverlof als zij een kind adopteren. Als u besluit meer dan één kind tegelijkertijd te adopteren, bestaat er maar één keer recht op adoptieverlof.

Duur van het adoptieverlof

Het adoptieverlof duurt vier aaneengesloten weken. Het is dus niet mogelijk om adoptieverlof in gedeelten op te nemen. U kunt dit verlof opnemen vanaf twee weken voor de daadwerkelijke adoptie tot uiterlijk zestien weken daarna. U kunt het verlof dus al laten ingaan op het moment dat u bijvoorbeeld naar het buitenland reist om het kind persoonlijk op te halen.

Adoptieverlof aanvragen

U moet minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum bij uw werkgever melden dat u van adoptieverlof gebruik wilt maken. Het verlof mag door uw werkgever niet geweigerd worden.

Ook moet u aan de werkgever verschillende gegevens overleggen, waaruit blijkt dat u daadwerkelijk een kind gaat en mag adopteren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de officiële adoptiepapieren, een verklaring van een bemiddelingsorganisatie en een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Mocht u tijdens het adoptieverlof ziek worden, dan blijft uw verlof gewoon doorlopen. Daarnaast mag uw werkgever het verlof niet inhouden op uw vakantiedagen en bouwt u gedurende het verlof gewoon vakantiedagen op.

Adoptieverlof en loon

Uw werkgever zal uw aanvraag voor het adoptieverlof doorsturen aan het UWV. U krijgt dan vervolgens van het UWV tijdens uw adoptieverlof een uitkering ter grootte van uw salaris. In de praktijk keert het UWV de uitkering vaak aan uw werkgever uit en ontvangt u tijdens het verlof gewoon uw salaris van uw werkgever.

Er is overigens wel een maximum aan deze uitkering verbonden, het zogenaamde  maximumdagloon. Dit maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2012 191.82 euro bruto.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven