fbpx
Ga naar content

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Het aantal vakantiedagen waarop u per jaar recht heeft, is volgens de wet minimaal viermaal het aantal dagen dat u per week werkt. Als u dus vijf dagen per week werkt, heeft u recht op minimaal 4 x 5 dagen = 20 vakantiedagen per jaar.

Bij flexibele arbeidscontracten wordt gekeken naar het aantal uren dat u (gemiddeld) per week werkt. Ook in deze situatie heeft u recht op viermaal het aantal (gemiddeld) door u gewerkte uren per week aan vakantie. Werkt u dus gemiddeld tien uur per week, dan heeft u recht op minimaal 4 x 10 uren = 40 uren vakantie per jaar.

Het is heel goed mogelijk dat u op grond van uw arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden van uw werkgever of een eventueel van toepassing zijnde CAO recht heeft op meer vakantiedagen dan dit wettelijke minimum. Als dat het geval is, noemt men deze extra vakantiedagen bovenwettelijke vakantiedagen.

Een voorbeeld.

Pieter werkt drie dagen per week op een administratiekantoor. In zijn arbeidsovereenkomst staat dat hij recht heeft op 15 vakantiedagen per jaar. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen voor Pieter bedraagt 4 x 3 dagen = 12 vakantiedagen per jaar. De 3 resterende vakantiedagen zijn dus zogenaamde bovenwettelijke dagen.

De opbouw van vakantiedagen verloopt parallel aan het verloop van uw dienstverband. U bouwt dus als het ware per dag dat u werkt een klein stukje aan vakantiedagentegoed op. Stel dat u recht heeft op 24 vakantiedagen per jaar. U bouwt dan per maand 2 vakantiedagen op. Na 3 maanden werken heeft u dus 6 vakantiedagen opgebouwd.

Er zijn werkgever die werken met een zogenaamd fictief saldo aan vakantiedagen aan het begin van elk jaar. Houd er rekening mee dat u deze dagen in feite nog moet ‘verdienen’ gedurende de rest van het jaar. Als u bijvoorbeeld gedurende het jaar uit dienst gaat, loopt u het risico dat u meer vakantiedagen hebt opgenomen dan u daadwerkelijk had opgebouwd. In dat geval zullen de teveel opgenomen vakantiedagen met u worden verrekend.

Opbouw van vakantiedagen in bijzondere situaties

In een aantal bijzondere situaties bouwt u vakantiedagen op terwijl u geen of slechts beperkt recht heeft op doorbetaling van uw loon. Zo blijft u bijvoorbeeld vakantiedagen opbouwen:

  • als u op non-actief staat, als u geschorst wordt of als u vrijgesteld wordt van werk
  • tijdens (langdurige) ziekte (maar gedurende maximaal zes maanden)
  • tijdens zwangerschaps-, bevallings-, adoptie-, of pleegzorgverlof
  • tijdens langdurig zorgverlof

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

Als u ziek wordt, bouwt u gewoon vakantiedagen op. Het maakt daarbij niet uit of u daarbij recht heeft op volledige doorbetaling van uw loon of slechts 70%. De opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte is wel beperkt tot (de laatste) zes maanden van uw ziekteperiode. Bij een onderbreking van minder dan één maand worden perioden bij elkaar opgeteld.

Een voorbeeld.

Marieke is 5 maanden ziek. Daarna werkt ze gedurende 3 maanden. Daarna valt Marieke opnieuw uit en is ze 8 maanden ziek. Tijdens de eerste 5 maanden van haar ziekteperiode bouwt Marieke gewoon vakantiedagen op. De 3 maanden daarna werkt Marieke gewoon en heeft zij dus ook recht op opbouw van vakantiedagen. Tijdens de tweede ziekteperiode van 8 maanden bouwt Marieke slechts over de laatste 6 maanden van deze ziekteperiode vakantiedagen op.

Een ander voorbeeld.

Marieke is 5 maanden ziek. Daarna werkt ze gedurende twee weken. Daarna valt Marieke opnieuw uit en is ze 8 maanden ziek. In dit geval is de onderbreking tussen de twee ziekteperioden minder dan een maand. Daarom worden de ziekteperioden bij elkaar opgeteld. Van de opgetelde periode (5 + 8 = 13 maanden) bouwt Marieke nu alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen op.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bouwt u alleen vakantiedagen op over de daadwerkelijk door u gewerkte uren. Over de uren dat u vanwege uw ziekte niet werkt, bouwt u dus ook geen vakantiedagen op.

Een voorbeeld.

Willem werkt normaal gesproken 5 dagen per week. Hij heeft recht op het wettelijk minimaal aantal vakantiedagen van 4 x 5 = 20 dagen per jaar. Willem wordt langdurig ziek en kan nog slechts 2 dagen per week werken. Tijdens deze periode bouwt Willem slechts 4 x 2 = 8 vakantiedagen op jaarbasis op.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven