Ga naar content

Ambtenarenrecht: Tips & Tricks

Als u het niet eens bent met een functioneringsverslag is het verstandig om het functioneringsverslag niet te ondertekenen. Daarnaast kan het verstandig zijn om schriftelijk te reageren op het functioneringsverslag, zodat uit het dossier blijkt dat u het hiermee niet eens was. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat het functioneringsverslag ooit gebruikt…

Lees verder

Als u geconfronteerd wordt met een negatieve beoordeling kan het verstandig zijn om bezwaar te maken. Een negatieve beoordeling kan immers aanleiding zijn voor rechtspositionele maatregelen, waaronder ontslag. Als de beoordeling van tafel is staat u in een eventuele ontslagzaak sterker.

Het is verstandig om het proces van functiewaardering nauwlettend in de gaten te houden. Het kan voorkomen dat aan u een functiebeschrijving wordt voorgelegd. Deze functiebeschrijving dient dan als uitgangspunt bij de functiewaardering. Als u deze functiebeschrijving ondertekent, terwijl belangrijke onderdelen van uw functie ontbreken, dan kan dit leiden tot een lagere inschaling.

Lees verder

Raadpleeg voor uw arbeidsvoorwaarden het rechtspositiereglement dat op u van toepassing is.

Vraag vakantie tijdig aan, zodat u in het geval de vakantie niet wordt verleend nog de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

Het is verstandig om aan een oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Als u niet meewerkt aan het onderzoek van de bedrijfsarts kan dit leiden tot opschorting van het loon.

Als uw werkgever overweegt om u te schorsen kan het verstandig zijn om te overleggen over bijvoorbeeld een buitengewoon verlof. Een schorsing heeft immers een negatieve uitstraling in de werkomgeving.

Als u wordt verdacht van plichtsverzuim kan het zo zijn dat u wordt verhoord door een ingeschakeld recherchebureau. Hierdoor kunt u onder grote druk komen te staan. Onder deze omstandigheden kan het verstandig zijn om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

Ook in het geval van een voorwaardelijke maatregel is het verstandig om bezwaar te maken. Als geen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorwaardelijke maatregel komt het plichtsverzuim vast te staan.

Maak bezwaar tegen een ontslagbesluit. Als geen bezwaar wordt gemaakt is het niet meer mogelijk om het ontslag aan te vechten. In dat geval zal het uiterst moeilijk zijn om nog een ontslagvergoeding overeen te komen.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven