Ga naar content

Ambtenarenrecht: Tips & Tricks

Als u wegens omstandigheden niet in staat bent om binnen zes weken een volledig gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen, maak dan in elk geval gebruik van de mogelijkheid om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. U moet dan de gelegenheid krijgen om uw bezwaarschrift later aan te vullen.

Als het besluit van uw werkgever leidt tot een dringende situatie, bijvoorbeeld omdat uw loon wordt stopgezet, laat u dan adviseren over de mogelijkheden van een spoedprocedure.

Bewaar uw aanstellingsbesluit, alle (rechtspositie)regelingen en besluiten die u tijdens uw loopbaan uitgereikt krijgt. Deze documenten kunnen van pas komen als u op enig moment in een arbeidsconflict verwikkeld raakt.

Als u als ambtenaar met een bepaald besluit geconfronteerd wordt waar u het niet mee eens bent, win dan zo snel mogelijk juridisch advies in. U heeft in algemeen namelijk slechts zes weken om tegen een besluit bezwaar in te stellen.

Als u het niet eens bent met een functioneringsverslag is het verstandig om het functioneringsverslag niet te ondertekenen. Daarnaast kan het verstandig zijn om schriftelijk te reageren op het functioneringsverslag, zodat uit het dossier blijkt dat u het hiermee niet eens was. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat het functioneringsverslag ooit gebruikt…

Lees verder

Als u geconfronteerd wordt met een negatieve beoordeling kan het verstandig zijn om bezwaar te maken. Een negatieve beoordeling kan immers aanleiding zijn voor rechtspositionele maatregelen, waaronder ontslag. Als de beoordeling van tafel is staat u in een eventuele ontslagzaak sterker.

Het is verstandig om het proces van functiewaardering nauwlettend in de gaten te houden. Het kan voorkomen dat aan u een functiebeschrijving wordt voorgelegd. Deze functiebeschrijving dient dan als uitgangspunt bij de functiewaardering. Als u deze functiebeschrijving ondertekent, terwijl belangrijke onderdelen van uw functie ontbreken, dan kan dit leiden tot een lagere inschaling.

Lees verder

Raadpleeg voor uw arbeidsvoorwaarden het rechtspositiereglement dat op u van toepassing is.

Vraag vakantie tijdig aan, zodat u in het geval de vakantie niet wordt verleend nog de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

Het is verstandig om aan een oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Als u niet meewerkt aan het onderzoek van de bedrijfsarts kan dit leiden tot opschorting van het loon.

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw hulpvraag en wij verbinden u nog dezelfde werkdag aan de juiste expert.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven