fbpx
Ga naar content

Sollicitatiebrief en CV: Wat moet of mag ik vermelden?

In een sollicitatiebrief uw beste beentje voorzetten is prima, maar past u op met het vermelden van zaken die in strijd zijn met de waarheid. Dat geldt ook voor de informatie die u in uw curriculum vitae (CV) zet. Als u een te mooie voorstelling van zaken geeft over uw arbeidsverleden of uw opleidingsniveau, dan kan dat vergaande juridische gevolgen hebben.

Als u wordt aangenomen op basis van door u verstrekte onjuiste gegevens, dan zou dat bijvoorbeeld tot ontslag kunnen leiden. Maar ook het verzwijgen van bepaalde informatie kan ernstige gevolgen hebben. Houd bij een sollicitatie dan ook rekening met de onderstaande sollicitatie tips.

Gevoelige informatie: spontaan melden of niet?

In het algemeen bent u niet snel verplicht om zaken spontaan te melden. Zo bent u in het algemeen bijvoorbeeld niet verplicht om op eigen initiatief melding te maken van een strafrechtelijk verleden. Een kandidaat-werkgever mag alleen naar uw strafrechtelijk verleden vragen als daar, gelet op de aard van de functie, aanleiding toe is.

Zo mocht een magazijnmedewerker zwijgen over zijn TBS-verleden en een zedendelict. Volgens de rechter bracht de aard van de functie met zich mee dat de werkgever in dit geval geen vragen mocht stellen over het strafrechtelijk verleden van de werknemer.

Solliciteren en medische informatie

Een kandidaat-werkgever mag u tijdens een sollicitatie geen vragen stellen over uw algemene gezondheidstoestand. Ook heeft u als sollicitant geen spontane meldingsplicht als het gaat om een medische kwaal of aandoening, behalve als het gaat om een medische beperking waarvan u weet dat deze beperking u ongeschikt maakt voor de betreffende functie.

Een voorbeeld.

Frits heeft al jarenlang last van ernstige rugklachten. Op enig moment solliciteert hij naar een baan in een tuincentrum. Tijdens de sollicitatie komt aan de orde dat Frits als onderdeel van zijn werkzaamheden regelmatig zware voorwerpen moet tillen. Frits zegt tijdens de sollicitatie niets over zijn rugklachten.

Enkele maanden nadat hij is aangenomen raakt Frits arbeidsongeschikt vanwege klachten aan zijn rug en schouders. De werkgever komt er achter dat Frits al veel langer met dergelijke klachten kampt. Daarop besluit de werkgever het loon van Frits stop te zetten en wordt een ontslagprocedure in gang gezet. De kans is groot dat de werkgever in deze procedure in het gelijk gesteld wordt. Frits had namelijk op voorhand moeten begrijpen dat hij absoluut ongeschikt was voor de vacature.

Onjuiste informatie over opleiding of werkervaring

Als u in uw sollicitatiebrief of CV onjuiste informatie verstrekt heeft over uw opleiding, scholing of werkervaring kan dit ernstige gevolgen hebben. Of er in die situatie voldoende grond is voor ontslag hangt af van de vraag:

  • hoe ver de door u verstrekte informatie bezijden de waarheid is
  • hoe relevant deze informatie is voor het vervullen van uw functie, en
  • op welk moment de onjuiste informatie bij uw werkgever bekend wordt

Iemand die al jarenlang succesvol werkt als manager zal in het algemeen niet meer ontslagen kunnen worden als de werkgever bekend raakt met het feit dat deze medewerker bij zijn sollicitatie gelogen heeft over een bepaalde door hem gevolgde managementopleiding. Een ernstige en schriftelijke waarschuwing zal in een dergelijk geval meestal een passende sanctie zijn. Zou de werkgever de onjuiste informatie ontdekt hebben kort na de indiensttreding, dan zou ontslag mogelijk wel gerechtvaardigd zijn.

Iets anders ligt het in het geval een bepaald diploma of opleidingsbewijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. Een chauffeur die gelogen heeft over het bezitten van een rijbewijs moet vrijwel zeker met ontslag rekening houden, ook als deze leugen pas lange tijd na indiensttreding ontdekt wordt.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven