fbpx
Ga naar content

Werkgever moet getuigschrift afgeven bij einde dienstverband

Uw werkgever is wettelijk verplicht om u bij het einde van uw arbeidsovereenkomst op verzoek een getuigschrift uit te reiken als u hierom vraagt. Als de werkgever dit weigert, is hij schadeplichtig. Volgens de wet moet een getuigschrift aan een aantal minimale voorwaarden voldoen.

Zo moet het getuigschrift onder meer vermelden:

  • De aard van de door u verrichte werkzaamheden en uw arbeidsduur.
  • De begin- en einddatum van het dienstverband.
  • Een opgave van de wijze waarop u aan uw verplichtingen voldaan heeft.
  • De wijze waarop de arbeidsovereenkomst geëindigd is.
  • De reden van opzegging (voor zover aan de orde).

De drie laatstgenoemde punten mogen slechts op uw nadrukkelijk verzoek in het getuigschrift worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld niet vermeld wilt hebben op welke wijze de arbeidsovereenkomst geëindigd is, mag uw werkgever dit niet in het getuigschrift opnemen.

Werkgever is aansprakelijk voor onjuiste informatie in getuigschrift

Uw vroegere werkgever(s) is aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als er door opzet of schuld van de werkgever onjuiste informatie in het getuigschrift wordt opgenomen of als er onjuiste informatie over u aan een nieuwe kandidaat-werkgever wordt verstrekt. Een werkgever kan zelfs aansprakelijk zijn als hij feitelijke juiste, maar wel overbodige en negatieve informatie over u verstrekt.

Juist omdat een getuigschrift voor een werknemer van groot belang kan zijn voor het verkrijgen van een nieuwe baan, moet de werkgever zorgvuldig omgaan met het opstellen van een dergelijk document. Doet hij dat bewust niet, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

Een positief geredigeerd getuigschrift?

Er bestaat geen algemene wettelijke plicht voor een werkgever om een positief getuigschrift af te geven. Een kaal en zeer beknopt getuigschrift dat enkel aan de minimale wettelijke vereisten voldoet is voor u als werknemer zo goed als onbruikbaar.

Om die reden is het niet ongebruikelijk dat werkgever en werknemer voorafgaand aan het ontslag met elkaar afspreken dat de werkgever een positief geredigeerd getuigschrift zal opstellen. Dit is met name het geval als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het is dus raadzaam om hierover op voorhand met uw werkgever overeenstemming te bereiken.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven