Ga naar content

Vakantie & verlof: Veelgestelde vragen

Ja, in principe wel. Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, bouwt u maximaal over een periode van zes maanden vakantiedagen op.

Nee. Het is wel belangrijk dat u in dat geval zo snel mogelijk bij uw werkgever melding doet van het feit dat u ziek bent.

Nee, een regeling waarbij u gedwongen wordt om al uw vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen is in principe niet geldig. Wel mag uw werkgever van u verwachten dat u er - binnen redelijke grenzen - aan meewerkt om te voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat.

Uw werkgever is wettelijk verplicht om uw vakantiedagensaldo bij te houden. Op uw verzoek is de werkgever bovendien verplicht om u inzage te geven in het aantal door u opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen. Ook moet de werkgever aangeven hoe hij aan dit saldo komt.

U heeft in principe naar keuze 4 of 6 weken zwangerschapsverlof. Afhankelijk van deze keuze bedraagt het bevallingsverlof 12 of 10 weken. In totaal heeft u dus recht op 16 weken verlof.

Ja, zolang uw zwangerschapsverlof maar binnen een periode van 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum start.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven