Ga naar content

Vakantie & verlof: Veelgestelde vragen

Uw werkgever is wettelijk verplicht om uw vakantiedagensaldo bij te houden. Op uw verzoek is de werkgever bovendien verplicht om u inzage te geven in het aantal door u opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen. Ook moet de werkgever aangeven hoe hij aan dit saldo komt.

U heeft in principe naar keuze 4 of 6 weken zwangerschapsverlof. Afhankelijk van deze keuze bedraagt het bevallingsverlof 12 of 10 weken. In totaal heeft u dus recht op 16 weken verlof.

Ja, zolang uw zwangerschapsverlof maar binnen een periode van 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum start.

Ja. Alleen als uw loon hoger is dan het maximaal verzekerd dagloon (ca. 4.000 euro bruto per maand), mag uw werkgever de doorbetaling maximeren tot dit bedrag.

Als u werknemer bent en uw partner is net bevallen, heeft u recht op twee dagen kraamverlof.

Het aantal vakantiedagen waarop u recht heeft, is volgens de wet minimaal viermaal het aantal dagen dat u per week werkt. Als u dus vijf dagen per week werkt, heeft u recht op minimaal 4 x 5 dagen = 20 vakantiedagen per jaar.

Vaak heeft u op grond van uw arbeidsovereenkomst of een CAO recht op meer vakantiedagen dan dit wettelijke minimum. Deze eventuele extra vakantiedagen worden dan ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven