Ga naar content

Werk & ontslag: Documenten

Voorbeeld van inschalingsbesluit

Dit document laat bij wijze van voorbeeld zien hoe een inschalingsbesluit eruit kan zien.

Download

Model bezwaarschrift tegen weigering verlofaanvraag

Met dit bezwaarschrift kunt u bezwaar maken tegen een weigering van uw verzoek om op een bepaald tijdstip met verlof te kunnen gaan.

Download

Model detacheringsovereenkomst

Dit is een voorbeeld van een veelgebruikte detacheringsovereenkomst waarmee u als ambtenaar (tijdelijk) overgeplaatst kunt worden naar een andere dienst.

Download

Modelbrief afkoop wachtgeld/uitkeringsaanspraken

Met deze brief kunt u verzoeken uw wachtgeld en/of uitkeringsaanspraken af te kopen.

Download

Voorbeeld Aanstellingsbesluit tijdelijk dienst

Download

Voorbeeld aanstellingsbesluit vaste dienst

Download

Modelbrief vernietiging ontslag op staande voet

Met deze brief roept u de vernietiging in van het gegeven ontslag op staande voet.

Download

Modelbrief reactie op verbetertraject

Modelbrief naar aanleiding van door werkgever voorgesteld verbetertraject

Download

Brochure deskundigenoordeel UWV

In deze brochure leest u wanneer en hoe u een deskundigenoordeel kunt aanvragen.

Download

Aanvraagformulier deskundigenoordeel UWV

Met dit aanvraagformulier kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Download

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator