Ga naar content

Werk & ontslag: Documenten

Model bezwaarschrift tegen weigering verlofaanvraag

Met dit bezwaarschrift kunt u bezwaar maken tegen een weigering van uw verzoek om op een bepaald tijdstip met verlof te kunnen gaan.

Download

Model detacheringsovereenkomst

Dit is een voorbeeld van een veelgebruikte detacheringsovereenkomst waarmee u als ambtenaar (tijdelijk) overgeplaatst kunt worden naar een andere dienst.

Download

Modelbrief afkoop wachtgeld/uitkeringsaanspraken

Met deze brief kunt u verzoeken uw wachtgeld en/of uitkeringsaanspraken af te kopen.

Download

Voorbeeld Aanstellingsbesluit tijdelijk dienst

Download

Voorbeeld aanstellingsbesluit vaste dienst

Download

Model bezwaarschrift beoordelingsbesluit

Met deze brief kunt bezwaar maken tegen een beoordeling waar u het niet mee eens bent.

Download

Modelbrief vernietiging ontslag op staande voet

Met deze brief roept u de vernietiging in van het gegeven ontslag op staande voet.

Download

Modelbrief reactie op verbetertraject

Modelbrief naar aanleiding van door werkgever voorgesteld verbetertraject

Download

Brochure deskundigenoordeel UWV

In deze brochure leest u wanneer en hoe u een deskundigenoordeel kunt aanvragen.

Download

Aanvraagformulier deskundigenoordeel UWV

Met dit aanvraagformulier kunt u een deskundigenoordeel aanvragen.

Download

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven