Ga naar content

Adviseur Hoge Raad: terug naar ‘oude’ kantonrechtersformule

In een recent advies noemt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de per 1 januari 2009 ingevoerde nieuwe kantonrechtersformule ‘een vergissing’. Volgens deze adviseur zouden ontslagvergoedingen het best kunnen worden vastgesteld aan de hand van de ‘oude’ kantonrechtersformule zoals deze gold vóór 1 januari 2009.

A x B x C

Al jarenlang is het gebruikelijk dat de hoogte van een ontslagvergoeding wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersfomule. Deze formule bestaat in feite uit drie componenten: A (het aantal gewogen dienstjaren), B (de maandelijkse bruto beloning) en C (de correctiefactor).

Tot 1 januari 2009 werd de A-factor als volgt vastgesteld: de dienstjaren tot de 40-jarige leeftijd telden voor 1, de dienstjaren tussen 40 en 50 telden voor 1½ en de dienstjaren boven de 50 telden voor 2. Een werknemer van 55 jaar met 30 dienstjaren kwam zo uit op 40 ‘gewogen’ dienstjaren. Bij een salaris van bijvoorbeeld 4.000 euro bruto, zou dit tot een ontslagvergoeding van 40 x 4.000 euro = 160.000 euro leiden in het geval van een neutrale correctiefactor (C=1).

A-factor versoberd

Sinds 1 januari 2009 is de vaststelling van deze A-factor gewijzigd. Vanaf dat moment tellen dienstjaren tot 35 slechts voor ½, tellen dienstjaren tussen 35 en 45 voor 1, tellen dienstjaren tussen 45 en 55 voor 1½ en tellen dienstjaren vanaf 55 jaar voor 2. Dezelfde werknemer (55 jaar, 30 jaar in dienst) komt nu dus uit op 30 ‘gewogen’ dienstjaren. Met andere woorden, zijn ontslagvergoeding is sinds 1 januari 2009 met 25% gedaald.

Voor jongere werknemers pakt de nieuwe kantonrechtersformule nog rampzaliger uit. Werknemers tot 35 jaar zagen een eventuele ontslagvergoeding sinds begin dit jaar met 50% afnemen.

Nieuwe kantonrechtersformule teruggedraaid?

Volgens het uitvoerige advies van de advocaat-generaal hebben de kantonrechters ten onrechte besloten om de A-factor te versoberen en doen zij er verstandig aan om deze beslissing terug te draaien. Hoewel de Hoge Raad zich waarschijnlijk pas op 13 november over dit advies zal uitlaten, is het niet ondenkbaar dat werknemers die in de komende maanden met ontslag bedreigd worden bij een kantonrechter pleiten voor een ontslagvergoeding op basis van de ‘oude’ kantonrechtersformule.

Zou de Hoge Raad besluiten om het advies van de advocaat-generaal te volgen en zou ook de Hoge Raad zich uitspreken voor een terugkeer naar de ‘oude’ kantonrechtersformule, dan zullen werkgevers geconfronteerd worden met fors hogere ontslagkosten.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven