Ga naar content

Deel flexregels gaat toch in per 1 juli 2014

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de flexregels in werking zouden treden per 1 juli 2014, terwijl het nieuwe ontslagrecht een jaar later, per 1 juli 2015 in werking zou treden. Naar aanleiding van een amendement van VVD en D66 is uiteindelijk bepaald dat de zogenaamde ketenregeling (de regeling die bepaald hoe vaak een contract voor bepaalde tijd verlengd mag worden) ook pas per 1 juli 2015 in werking treedt.

Als de Eerste Kamer volgens verwachting ook instemt met dit wetsvoorstel, zullen de overige flexregels gewoon per 1 juli 2014 in werking treden. Het gaat dan om de volgende maatregelen:

  • Concurrentiebedingen zijn alleen nog in uitzonderlijke situaties toegestaan in arbeidscontracten voor bepaalde tijd.
  • In arbeidscontracten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • Werkgevers moeten bij arbeidscontracten van zes maanden of langer een aanzegtermijn in acht nemen. Dat wil zeggen dat zij minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer moeten melden of zij het arbeidscontract willen verlengen of niet. De werkgever die zich niet aan deze wettelijke verplichting houdt is de werknemer een vergoeding verschuldigd ter grootte van één bruto maandsalaris.

Als u meer wilt lezen over de nieuwe flex- en ontslagregels kunt u terecht op het weblog Het Nieuwe Ontslagrecht. Op dit weblog kunt u alle ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel volgen inclusief de gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk.

 

Terug naar boven