Ga naar content

Denk goed na over uitbetaling ontslagvergoeding

Voor veel met ontslag bedreigde werknemers is het jaar niet goed begonnen. Sinds 1 januari 2009 worden de meeste ontslagvergoedingen berekend aan de hand van een nieuwe zogenaamde kantonrechtersformule.

Deze formule leidt – afhankelijk van uw leeftijd en de lengte van uw dienstverband – ten opzichte van de formule die gold tot en met 2008 in vrijwel alle gevallen tot een lagere vergoeding. Des te meer reden om bij de uitbetaling van uw ontslagvergoeding goed na te gaan of u hier nog een belastingbesparing kunt realiseren.

Als u recht heeft op een ontslagvergoeding, kunt u deze vergoeding in feite op drie manieren laten uitkeren:

1. Directe uitbetaling.

De simpelste variant. Uw werkgever houdt de verschuldigde belasting in, het resterende netto gedeelte wordt op uw bankrekening gestort. Als u met de vergoeding een consumptieve uitgave wilt doen of schulden wilt aflossen, kan dit een verstandige keuze zijn. Bij relatief lage vergoeding (tot ca. 20.000 euro) wordt deze variant vaak gekozen.

Het nadeel van deze methode is het feit dat uw werkgever direct de verschuldigde belasting inhoudt en u dus slecht een netto deel overhoudt. Afhankelijk van uw inkomen in het betreffende kalenderjaar kan het belastingpercentage oplopen tot 52%.

2. Via een stamrechtverzekering.

De werkgever houdt geen belasting in en maakt de ontslagvergoeding bruto over aan een verzekeringsmaatschappij van uw keuze.

Op het moment dat u geld uit deze verzekering wilt opnemen, moet dit dus gebeuren in de vorm van een periodieke uitkering. U kunt met deze verzekering dus direct of op termijn een aanvullend inkomen realiseren. De uiterste ingangsdatum van de periodieke uitkeringen is uw 65-jarige leeftijd.
Het voordeel van deze methode is dat uw werkgever de hele ontslagvergoeding zonder inhoudingen (dus bruto) kan overmaken naar een verzekeringsmaatschappij van uw keuze.

Pas op het moment dat u geld, in de vorm van periodieke uitkeringen, aan deze verzekering gaat onttrekken, komt de belastingdienst in beeld. Over de periodieke uitkeringen moet belasting betaald worden, maar dit kan in veel gevallen tegen een gunstig tarief.

3. Via een stamrecht B.V.

De werkgever houdt geen belasting in en maakt de ontslagvergoeding bruto over aan een door u opgerichte besloten vennootschap (B.V.)

Ook bij deze variant hoeft uw werkgever geen inhoudingen op de ontslagvergoeding in te houden en kan de vergoeding bruto overgemaakt worden. In dit geval zal de betaling plaatsvinden op de rekening van een door u op te richten besloten vennootschap (B.V.). Deze variant heeft veel weg van de stamrechtverzekering.

Bij de stamrecht B.V. beheert u zelf uw geld, bij de stamrechtverzekering laat u dit beheer over aan een verzekeringsmaatschappij. Deze optie kan interessant zijn als u wilt gaan ondernemen en uw ontslagvergoeding hierbij wilt gebruiken als werkkapitaal.

Ook bij grotere ontslagvergoedingen (vanaf ca. 75.000 euro) wordt deze variant ook gebruikt voor mensen die zich zelf actief met het beheer en beleggen van deze vergoeding willen bezighouden.

Welke van bovengenoemde opties voor u het meest interessant is, hangt voornamelijk af van uw (toekomstige) fiscale situatie en de (afwezigheid van) de noodzaak om de vergoeding direct te gebruiken. Win in elk geval financieel advies in voordat uw werkgever tot uitbetaling overgaat.

Herbert Surewaard is een gecertificeerd financieel planner en werkzaam bij Finova Nederland. Uw reactie is welkom op h.surewaard@finova.nl.

Terug naar boven