Ga naar content

Geen ontslag op staande voet na aanvliegen van werkgever

Een opvallende uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden in een zaak waarbij ontslag op staande voet een terechte sanctie leek. Volgens het gerechtshof had een werkgever niet mogen overgaan tot ontslag op staande voet na een fysieke uitbarsting van een werknemer.

De rechter oordeelde dat er sprake was van een ongeldig ontslag op staande voet gelet op alle specifieke omstandigheden van het geval.

Lang dienstverband

Zo speelde in deze zaak de lengte van het dienstverband (ruim 36 jaar) een rol van betekenis. De leidinggevende van de werknemer was ondanks de lengte van het dienstverband niet tevreden over het functioneren van de werknemer en sprak de werknemer hier met enige regelmaat op aan.

Op een dag kan de werknemer zich niet beheersen als er (opnieuw) kritiek op zijn functioneren wordt geuit. Hij vliegt zijn baas aan. Dit is voor de werkgever aanleiding op de medewerker op staande voet te ontslaan.

Kantonrechter stelt werknemer in gelijk

De werknemer start een kort geding en claimt bij de kantonrechter doorbetaling van zijn loon. Geheel tegen de verwachting in stelt de kantonrechter de werknemer in het gelijk en wordt de werkgever veroordeeld om het loon inderdaad door te betalen. Dit vonnis is voor de werkgever aanleiding om het hogerop te zoeken en de kwestie voor te leggen aan het gerechthof in Leeuwarden.

Ook gerechtshof beslist in voordeel werknemer

Het hoger beroep biedt de werkgever echter geen soelaas. Ook het gerechtshof concludeert dat de werknemer niet op staande voet ontslagen had mogen worden. Op basis van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, met name zijn lange dienstverband, zijn geringe kansen op de arbeidsmarkt en zijn onvermogen om zich verbaal te verweren zijn voor het gerechthof van doorslaggevende betekenis.

Het gerechthof merkt nog wel op dat het ontoelaatbaar is dat een werknemer zijn leidinggevende fysiek te lijf gaat, maar komt tot het oordeel dat de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in dit geval zwaarder wegen en dus niet tot een ontslag op staande voet kunnen leiden.

Persoonlijke omstandigheden spelen bij ontslag op staande voet grote rol

Het is door rechters al vaker gezegd: een werkgever die overweegt om een van zijn werknemers op staande voet te ontslaan moet daarbij ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer meewegen. Dit wil niet zeggen dat een sociaal en economisch zwakkere werknemer zich alles kan permitteren, maar in uitzonderingssituaties kan een op het eerste gezicht terecht gegeven ontslag op staande voet op grond van deze persoonlijke omstandigheden ongedaan gemaakt worden.

Lianne Flierman is arbeidsrechtjuriste bij Van Gelderen Arbeidsrechtdvocaten. Zij houdt zich bezig met (individueel) ontslag, be√ęindigingsregelingen en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op l.flierman@vangelderen.nl.¬†

Terug naar boven