Ga naar content

Hoogste rechter introduceert ontslagformule voor ambtenaren

Met ingang van 1 maart 2013 kunnen nu ook ambtenaren in bepaalde ontslagsituaties een beroep doen op een ontslagformule. De kantonrechtersformule die al jaren voor gewone werknemers geldt heeft nu een eigen variant gekregen voor ambtenaren die ontslagen worden wegens verstoorde verhoudingen.

Dit heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter in Nederland, in een persbericht laten weten. Als de werkgever van de ambtenaar een overwegend verwijt (meer dan 50%) kan worden gemaakt, kan de ambtenaar naast de voor hem geldende werkloosheidsregelingen aanspraak maken op deze nieuwe ontslagformule.

“Kantonrechtersformule voor ambtenaren”

De ontslagformule voor ambtenaren bestaat net als de gewone kantonrechtersformule uit drie onderdelen: dienstjaren, maandelijkse beloning en een correctiefactor. Omdat ambtenaren in vergelijking met normale werknemers veelal langere en soms ook hogere werkloosheidsuitkeringen kennen, is de formule op onderdelen wel aangepast.

De nieuwe formule die ook wel wordt aangeduid met de CRvB-formule bestaat uit de volgende drie onderdelen die met elkaar vermenigvuldigd moeten worden:

  • A. Het aantal dienstjaren gedeeld door twee. De reden om slechts de helft van het aantal dienstjaren door te berekenen in de ontslagformule voor ambtenaren is gelegen in het feit dat de meeste ambtenaren bij ontslag al recht hebben op een ruimere loondervingsuitkering ten opzichte van “normale” werknemers.
  • B. Het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag.
  • C. Een correctiefactor van 0,5, 0,75 of 1 afhankelijk van het aandeel dat de werkgever (het bestuursorgaan) had in het ontstaan van de onhoudbare situatie. Als de situatie voor 51 tot 65% aan de werkgever te verwijten valt, is de correctiefactor gelijk aan 0,5. Bij een verwijtbaarheidspercentage tussen 65 en 80% bedraagt de correctiefactor 0,75. Als de werkgever voor 80% of meer schuld heeft aan de ontstane situatie bedraagt de correctiefactor 1.

De Centrale Raad van Beroep heeft deze ontslagformule voor ambtenaren voor het eerst toegepast in een tweetal uitspraken van 28 februari 2013. In deze uitspraken heeft de rechter ook aangegeven dat naast de bovenbeschreven drie onderdelen, in principe geen rekening gehouden wordt met factoren zoals kansen op de arbeidsmarkt, de gezondheidstoestand van de betreffende ambtenaar en eventuele reputatieschade.

Leeftijd ambtenaar speelt geen rol bij ontslagvergoeding

Wel is het denkbaar dat de werkgever van de ambtenaar (extra) gecompenseerd moet worden bijvoorbeeld door middel van outplacement. Als de ambtenaar al enige tijd op non-actief staat en dus wel salaris ontvangen heeft, maar hiervoor geen werk heeft hoeven (en kunnen) verrichten, blijft deze omstandigheid voor rekening van de werkgever. Met andere woorden: een non-actiefstelling is geen reden om de ontslagvergoeding te verminderen.

Opvallend is dat de leeftijd van de ambtenaar in kwestie geen enkele rol speelt bij de ontslagformule. Bij de normale kantonrechtersformule is leeftijd nu juist wel een belangrijke factor en wegen dienstjaren van een oudere werknemer aanmerkelijk zwaarder dan de dienstjaren van een jonge werknemer.

Verder is onduidelijk om het aantal dienstjaren in de ambtenarenformule net zo afgerond moeten worden als bij de gewone kantonrechtersformule het geval is. Bij deze laatste formule worden dienstjaren na verloop van zes maanden en één dag namelijk naar boven afgerond.

Wat is de invloed van nieuwe ontslagformule op plannen kabinet?

Het kabinet zal zich over deze nieuwe formule waarschijnlijk flink achter de oren krabben. Net nu het kabinet de komende tijd haar plannen om de ontslagvergoeding af te schaffen in concrete wetgeving wil gaan omzetten, komt de hoogste ambtenarenrechter in Nederland met een specifieke ontslagformule voor ambtenaren.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. 

Terug naar boven