Ga naar content

Maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten

Met ingang van 1 januari 2012 geldt weer voor alle werknemers de hoofdregel dat een tijdelijk arbeidscontract automatisch overgaat naar een contract voor onbepaalde tijd als er sprake is van meer dan drie opeenvolgende contracten of als de reeks contracten de grens van 36 maanden is overschreden.

Uitzonderingspositie voor jonge werknemers afgeschaft

Met ingang van 9 juli 2011 was een uitzonderingspositie gecreëerd voor werknemers die nog geen 27 jaar oud waren. Werkgevers mochten deze jonge werknemers geen drie, maar vier tijdelijke contracten op rij aanbieden zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan.

Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleek dat deze maatregel niet het bedoelde effect had, namelijk het langer aan het werk houden van jonge werknemers tijdens de economische crisis. De maatregel is dan ook geen lang leven beschoren en is officieel met ingang van 1 januari 2012 opgeheven.

Bij vierde arbeidscontract automatisch onbepaalde tijd

Nu geldt dus weer voor alle werknemers dezelfde hoofdregel. Er ontstaat volgens de wet automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

  • er sprake is van het vierde tijdelijke contract in een reeks van contracten die elkaar niet of met maximaal drie maanden hebben onderbroken, of als
  • er sprake is van een reeks contracten die een periode van 36 maanden hebben overschreden én er tussen de contracten geen sprake is van een onderbreking langer dan drie maanden

Een voorbeeld.

Jasper is 33 jaar oud en treedt op 1 januari 2009 op basis van een contract van twee jaar in dienst bij de firma ZiZo. Per 1 januari 2011 wordt het arbeidscontract van Jasper beëindigd en maakt hij gedurende twee maanden een wereldreis. Op 1 maart 2011 krijgt Jasper door zijn werkgever opnieuw een arbeidscontract voor de duur van twee jaar aanboden. Dit contract loopt echter niet zo maar af op 1 maart 2013.

Er is namelijk sprake van een reeks (twee) opeenvolgende arbeidscontracten en deze reeks is op 1 januari 2012 de grens van 36 maanden gepasseerd. Dit betekent dat Jasper vanaf 1 januari 2012 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de firma ZiZo in dienst is.

De onderbreking van twee maanden begin 2011 speelt geen rol omdat het hier gaat om een periode van niet meer dan drie maanden. Sterker nog, voor het bepalen van de grens van 36 maanden wordt deze korte onderbreking gewoon meegeteld.

 

Terug naar boven