Ga naar content

Moet ik als werknemer meewerken aan een urinetest?

Deze vraag moest de kantonrechter in Den Helder beantwoorden. Een rederij eiste namelijk dat alle werknemers zouden meewerken aan een urinetest in het kader van een gewijzigd drugs- en alcoholbeleid. Maar niet alle medewerkers wilden zich hierbij neerleggen.

Nieuw drugs- en alcoholbeleid

Op zich verschilden de werkgever en de werknemer niet van mening over de vraag of er ├╝berhaupt een drugs- en alcoholbeleid moet zijn. Dat stond op zich wel vast. Maar het bestaande beleid moest volgens de werkgever aangescherpt worden. Volgens de werkgever zouden alle werknemers zich moeten onderwerpen aan een verplichte urinetest (er was al sprake van een blaastest) en zou de werkgever op elk moment de hutten en bezittingen van de werknemers mogen doorzoeken.

Werknemer worden op non-actief gesteld

Een paar werknemers vinden dit beleid te ver gaan en accepteert het niet. De werkgever besluit daarop om de werknemers op non-actief te stellen en hen in een lagere functie te werk te stellen. Ook worden hun salarissen verlaagd en aangepast aan de nieuwe lagere functie. De werknemers starten daarop een kort geding procedure bij de rechter in Den Helder.

Ontoelaatbare inbreuk op privacy

Volgens de werknemers hoeven zij helemaal niet in te stemmen met de urinetest en de controles van de hutten. Dit nieuwe beleid is volgens hen een ontoelaatbare inbreuk op hun privacy. Daarnaast vinden de werknemers het onbegrijpelijk dat dit nieuwe beleid niet is besproken met een vertegenwoordiging van het personeel zoals een ondernemingsraad.

De werkgever hamert op het belang van de veiligheid. Verder zegt de werkgever ervoor te zullen waken dat de urinetests niet gebruikt worden voor andere informatie dan het enkel vaststellen van de aanwezigheid van alcohol of drugs.

Rechter vindt nieuwe beleid onacceptabel

De rechter stelt de werknemers in het gelijk. Volgens de rechter gaat het nieuwe beleid te ver en maakt het een te grote inbreuk op de privacy van de werknemers. Een dergelijk grote inbreuk zou alleen toelaatbaar zijn als er een wettelijke basis aan ten grondslag ligt en die is er niet. Bovendien neemt de rechter de werkgever kwalijk dat er binnen de onderneming geen ondernemingsraad is terwijl dit gelet op de personeelsomvang, wel zou moeten.

Als werknemer hoeft u niet zomaar in te stemmen met inbreuken op uw privacy onder het mom van nieuw beleid of nieuwe instructies van uw werkgever. Als u twijfelt op bepaald beleid wel door de beugel kan, neem dan contact op met een arbeidsrechtspecialist.

Mary Issa is arbeidsrechtjuriste bij Van Gelderen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ontslag en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.issa@vangelderen.nl

Terug naar boven