Ga naar content

Ontslag op staande voet wegens valse ziekmelding via WhatsApp

Een medewerkster van een kinderdagverblijf meldt zich via WhatsApp ziek en geeft in dit bericht aan dat zij met spoed naar het ziekenhuis is gegaan voor een blindedarmoperatie.

De werkgever neemt de volgende dag contact op met het ziekenhuis om na te gaan op welke kamer de werkneemster ligt zodat hij een bloemetje kan sturen. Dan blijkt de werkneemster helemaal niet in het ziekenhuis te liggen. Sterker nog, ook familieleden weten niet waar de werkneemster zich op dat moment bevindt.

Werkneemster eist loon via kort geding
Enkele dagen later besluit de werkgever om de werkneemster op staande voet te ontslaan. Daarop volgt een brief van de werkneemster die aangeeft dat zij enkele dagen onbereikbaar was en te kampen heeft met psychische spanningen vanwege persoonlijke omstandigheden. Via een kort geding procedure eist zij doorbetaling van haar loon.

Bij de rechter laat zij een brief van de huisarts zien waarin staat dat deze bekend is met klachten van overspannenheid. Ook een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bevestigt schriftelijk dat de werkneemster psychische klachten heeft.

Voor de rechter is dit alles onvoldoende om de loonvordering van de werkneemster toe te wijzen. De valse mededeling via WhatsApp is volgens de rechter terecht aanleiding geweest voor ontslag op staande voet. Alleen als de werkneemster zou kunnen aantonen dat dit bericht haar als gevolg van haar psychische toestand niet zou kunnen worden aangerekend, zou deze conclusie anders kunnen komen te liggen. De verklaringen die de werkneemster in de procedure heeft gebracht zijn hiervoor echter onvoldoende.

 

Terug naar boven