Ga naar content

Oprichting van stamrecht BV: lastig of lucratief?

Hoewel u bij het oprichten van een stamrecht B.V. aan een aantal voorwaarden moet voldoen, kan deze wijze van uitbetaling van uw ontslagvergoeding wel degelijk lucratief zijn.

Stamrecht B.V. kan lonen vanaf ca. 70.000 euro

Elke werknemer die een ontslagvergoeding krijgt, moet een keuze maken hoe hij deze vergoeding uitgekeerd wil zien. Met name voor bedragen vanaf circa 70.000 euro kan het interessant zijn om daarbij ook een goed naar de stamrecht B.V. te kijken.

Bij een stamrecht B.V. laat u in feite uw eigen B.V. optreden als verzekeraar en kan uw (ex-)werkgever uw ontslagvergoeding onbelast en rechtstreeks overmaken naar uw B.V.

Deze stamrecht B.V. moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De stamrecht B.V. moet in Nederland gevestigd zijn;
  • De verplichting voor de heffing van de vennootschapsbelasting moet tot het binnenlandse ondernemingsvermogen worden gerekend;
  • Een stamrecht B.V. in oprichting (i.o.) kan niet als verzekeraar optreden;
  • U dient zelf minimaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal te bezitten;
  • De overeenkomst die u met uw stamrecht B.V. sluit (de zogenaamde stamrechtovereenkomst) moet zakelijk zijn, er moet rekening gehouden worden met bij verzekeringen gebruikelijke winstdelingen, actuariële berekeningen etc.;
  • De periodieke uitkeringen die uw stamrecht B.V. te zijner tijd gaat verrichten moeten voldoen aan het zogenaamde 1% criterium. Dit houdt in dat de kans dat de verzekerde overlijdt gedurende de looptijd van de uitkeringen minimaal 1% bedraagt;
  • U mag uw stamrechtkapitaal niet afkopen of belenen.

Sommige werknemers zullen zich bij het lezen van bovenstaand lijstje aan voorwaarden afvragen of de bureaucratische rompslomp van deze stamrecht B.V. wel opweegt tegen de (fiscale) voorwaarden. Het antwoord is in veel gevallen: ja. Vergeet daarbij niet dat een financieel adviseur met kennis op het gebied van gouden handdrukken u veel van deze rompslomp uit handen kan nemen.

Stamrecht B.V. is uw eigen flexibele verzekeraar

De voordelen van de stamrecht B.V. kunnen groot zijn. Zo mag uw ‘eigen verzekeraar’ redelijk flexibel opereren als het gaat om het doen van periodieke uitkeringen aan u. De periodieke uitkeringen mogen bijvoorbeeld in hoogte variëren wat nuttig kan zijn als u niet exact weet wanneer en hoeveel geld u in de toekomst nodig heeft.

Ook kunt u – onder zakelijke voorwaarden – als directeur-grootaandeelhouder van uw stamrecht B.V. geld van uw vennootschap lenen, bijvoorbeeld ter financiering van een eigen huis of een andere zakelijke aankoop.

De werknemer die na zijn ontslag een eigen onderneming wil starten en daarbij op een fiscaal gunstige wijze zijn ontslagvergoeding als startkapitaal wil inzetten, zal ook vaak kiezen voor de oprichting van een stamrecht B.V.

Maar zoals met vele keuzes in het leven is er niet een eenduidig antwoord te geven op de vraag of het loont een stamrecht B.V. op te richten. Veel zal afhangen van de persoonlijke omstandigheden en wensen van de werknemer in kwestie.

Laat u bij het ontvangen van een ontslagvergoeding van grofweg 70.000 euro of meer in elk geval goed informeren over deze bijzondere B.V.

Marius Winter is directeur van de Gouden Handdruk Specialist, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in stamrechtconstructies en werknemers adviseert over de financiële gevolgen van ontslag. Wilt u vrijblijvend advies over stamrechtconstructies of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op mwinter@ghadvies.nl.

Terug naar boven