Ga naar content

Rechter: ‘hardhandige’ leraar mag niet ontslagen worden

De leraar van een VMBO-school die tijdens een excursie een lastige leerling stevig aanpakte heeft niet verkeerd gehandeld. Dat oordeelde de kantonrechter te Utrecht naar aanleiding van een door de leraar aangespannen kort geding.

Op 20 juni 2014 was de leraar met 32 eerstejaars leerlingen op een excursie geweest. Op de terugweg ontstond rumoer in de bus o.a. doordat een aantal leerlingen achterin de bus met hun vuisten op de ramen bonkte. De leraar liep naar de herriemakers toe en vroeg tot driemaal toe om rustig aan te doen en netjes op de stoelen te blijven zitten. Toen dit geen effect had heeft hij de leerling die de grootste aanstichter was stevig bij de bovenarm beetgepakt en hem naar de voorkant van de bus gebracht. Hierbij bood de leerling veel verzet.

Schoolleiding: leraar heeft buitensporig geweld toegepast
Bij aankomst op school heeft de leraar de jongen opnieuw vastgepakt om hem naar een kamer te brengen. Volgens de schoolleiding is er sprake geweest van buitenproportioneel geweld en had de leraar zich niet zo moeten laten uitdagen. De school beweert dat uit diverse verklaringen (van andere leerlingen) blijkt dat de leraar de jongen zodanig hardhandig in de nek heeft beetgepakt dat de vingerafdrukken van de leraar zichtbaar waren. Ook zou de leraar de leerling hebben vastgepakt terwijl de jongen huilend zou hebben aangeven erge pijn te hebben. De school besluit de leraar op staande voet te ontslaan waarop de leraar een kort geding aanspant.

De kantonrechter trekt het realiteitsgehalte van de verklaringen van de leerlingen in twijfel. De verklaringen zijn bepaald niet eensluidend en één leerling verklaart zelfs dat de leraar de jongen meerdere malen geslagen heeft. Volgens de rechter is niet komen vast te staan dat de leraar buitensporig geweld heeft gebruikt. Uit de verklaringen komt bovendien wel duidelijk naar voren dat de leerling enorm tegenstribbelde toen de leraar hem mee wilde nemen naar de voorkant van de bus.

Rechter: leraar heeft niet onbegrijpelijk gehandeld
Volgens de rechter mag een leraar in een dergelijk geval de leerling stevig beetpakken ook al kan dit tot gevolg hebben dat hierdoor blauwe plekken (de rechter spreekt van “drukplekken”) op het lijf van de leerling ontstaan. Er zou volgens de rechter wel sprake zijn van ontoelaatbaar handelen als de leerling geen weerstand had geboden en er volgens blauwe plekken zouden ontstaan.

Concluderend stelt de rechter dat er geen reden lijkt te zijn voor ontslag op staande voet. De school wordt dan ook veroordeeld om de leraar weer tot de school toe te laten en hem zijn loon door te betalen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven