Ga naar content

Roekeloze werknemer krijgt bij ziekte geen loon

Roekeloze werknemers moeten sinds kort extra oppassen. Volgens de kantonrechter in Sittard heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt door bewust roekeloos gedrag geen recht op loon.


Vlieginstructeur houdt zich niet aan voorschriften

De heer V. is vlieginstructeur bij een vliegschool in het zuiden van het land. Op een dag besluit de heer V. om zonder toestemming tijdens een testvlucht een leerling mee te nemen als ballast.

Na de vlucht wordt de vlieginstructeur op dit gedrag aangesproken, waarna hij volgens de werkgever compleet door het lint gaat. Uit frustratie slaat V. met zijn hand zo hard tegen een muur dat hij hierdoor zijn middenhandsbeentje breekt. Hij raakt hierdoor volledig arbeidsongeschikt.

Werkgever staakt loonbetaling

De werkgever – die normaal bij ziekte het loon moet doorbetalen – stopt de loonbetaling. V. zou bewust roekeloos gehandeld hebben en daardoor geen aanspraak meer kunnen maken op doorbetaling van zijn loon. De wet is op dit punt echter duidelijk en heel strikt: alleen als een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt, heeft hij geen recht op loon. Bewust roekeloos gedrag is dus volgens de wettelijke regels onvoldoende om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid zijn of haar recht op loon te ontzeggen. De wetgever heeft hiermee willen voorkomen dat er een discussie zou kunnen ontstaan als een werknemer arbeidsongeschikt wordt door bijvoorbeeld deelname aan een gevaarlijke sport.

Eigen schuld, dikke bult?

De kantonrechter in Sittard komt echter met een opvallende uitspraak. Volgens deze rechter is ‘niet uit te sluiten dat V. bewust roekeloos heeft gehandeld door met zijn hand tegen de muur te slaan’. Op grond hiervan heeft de werkgever terecht (tijdelijk) de loonbetalingen stopgezet.

Hoewel de uitkomst van deze procedure u misschien logisch in de oren klinkt, kan navolging van deze uitspraak vergaande gevolgen hebben. Als rechters ‘genoegen nemen’ met bewust roekeloos gedrag van werknemers als criterium voor het recht op doorbetaling van loon, dan komen veel meer situaties in de risicosfeer van de werknemer te liggen. Handelt u bewust roekeloos als u bijvoorbeeld zonder autogordel gaat rijden en vervolgens arbeidsongeschikt raakt door een ongeval? En wat te denken van de werknemer die zonder helm gaat skiën in een gebied waar een helm verplicht voorgeschreven is?

Dit is overigens niet de eerste uitspraak van een rechter die de wettelijke regels rondom loondoorbetaling bij ziekte lijkt op te rekken. Eerder oordeelde de kantonrechter in Tilburg dat een dronken motorrijder die een ongeval veroorzaakt had, slechts recht had op een deel van zijn loon. Er lijkt zich voorzichtig een trend af te tekenen waarbij roekeloos gedrag bestraft wordt door een gehele of gedeeltelijke onthouding van het loon bij arbeidsongeschiktheid. U bent dus gewaarschuwd!

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven