fbpx
Ga naar content

Spaarloonregeling is opgeheven per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is zowel de spaarloonregeling als ook de levensloopregeling afgeschaft. Beide regelingen gaan op in een nieuwe regeling met de naam vitaliteitssparen.

Spaarloon

De spaarloonregeling gaf werknemers de mogelijkheid om jaarlijks met een bedrag van maximaal 613 euro van het brutoloon te sparen. De opgespaarde bedragen werden gestort op een geblokkeerde spaarrekening en konden na vier jaar belastingvrij opgenomen worden. Onder bepaalde voorwaarden konden de bedragen al eerder worden opgenomen.

Per 1 januari 2012 valt het opgebouwde saldo aan spaarloon voor elke werknemer vrij, u kunt dit saldo dus vrijelijk opnemen zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden. U mag uw opgebouwde tegoed ook laten staan zodat u gebruik kunt blijven maken van de vrijstelling in box 3 (vermogen). Deze vrijstelling vervalt in elk geval per 1 januari 2016.

Levensloop

Ook de levensloopregeling is met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. En ook bij deze regeling kon u als werknemer jaarlijks een bepaald bedrag (maximaal 12%) van uw brutoloon fiscaal gunstig opsparen. U mocht blijven sparen totdat het saldo op uw levensloopspaarrekening de grens van 210% van uw bruto jaarloon bereikt had.

Als u op 31 december 2011 nog een saldo op uw levenslooprekening had staan, blijft de regeling nog open. Bij een saldo van minder dan 3.000 euro kunt u in 2012 en 2013 niet meer bijstorten, had u een hoger saldo per 31 december 2011, dan kunt u dit wel.

Voor alle deelnemers aan de levensloopregeling geldt dat zij hun tegoed in 2013 zonder belastingheffing kunnen omzetten naar het nieuwe vitaliteitssparen.

Vitaliteitssparen

Deze nieuwe spaarvorm gaat in 2013 van start en staat open voor werknemers en ondernemers. Er mag maximaal een bedrag van 5.000 euro per jaar worden gestort, dit bedrag is dan fiscaal aftrekbaar in box 1. Bij opname van het tegoed moet er echter wel weer belasting betaald worden.

Het tegoed op de vitaliteitsspaarrekening wordt niet belast in box 3. Het maximaal op te bouwen spaartegoed bedraagt 20.000 euro.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven