Ga naar content

Stiekem opgenomen videobeelden leiden tot ontslag werknemer

Een werkgever die op de werkplek een verborgen camera heeft ingezet, wordt door de kantonrechter in Groningen in het gelijk gesteld.

Bij een sociale werkvoorziening worden bij een aantal werknemers in hun kledingkastjes briefjes aangetroffen met zeer kwetsende en bedreigende teksten. De werkgever vermoed dan een bepaalde werkneemster er meer mee te maken heeft, maar zij ontkent elke betrokkenheid.

Cameratoezicht moet voldoen aan ‘kenbaarheidsvereiste’

De werkgever besluit vervolgens om een verborgen camera in te zetten. Om cameratoezicht op de werkplek in te zetten, moet een werkgever voldoen aan het zogenaamde kenbaarheidsvereiste. Dit houdt in dat de werkgever de camera zichtbaar ophangt. Ook kan de werkgever bordjes ophangen waarop staat dat er cameratoezicht is of de werknemers via een memo informeren dat er gewerkt gaat worden met een verborgen camera.

Werkgever handelt strafbaar met verborgen camera

Doordat deze werkgever niemand van de verborgen camera op de hoogte stelt, handelt hij in feite onrechtmatig en mogelijk zelfs strafbaar. De verborgen camera-actie heeft echter wel effect. Op de beelden is te zien dat de bewuste werkneemster de briefjes in de kastjes schuift.

Daarop start de werkgever een ontslagprocedure bij de kantonrechter in Groningen. De werkgever verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst van de werkneemster te ontbinden zonder haar een ontslagvergoeding toe te kennen. De werkneemster voert verweer en voert aan dat de camerabeelden onrechtmatig zijn verkregen. Volgens haar mogen de beelden dan ook niet als bewijs worden gebruikt.

Camerabeelden zijn onrechtmatig maar wel bruikbaar in ontslagprocedure

De kantonrechter is het met de werkneemster eens dat de camerabeelden onrechtmatig zijn gemaakt en dat de werkgever daarmee waarschijnlijk een strafbaar feit heeft gepleegd. Toch vindt de kantonrechter dat de beelden wel als bewijs kunnen worden gebruikt.

Volgens de kantonrechter was het voor de rust in het bedrijf dringend nodig om de dader op te sporen en kon dit niets anders dan met het gebruik van een verborgen camera. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster. Zij krijgt geen ontslagvergoeding.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Heeft u een vraag over arbeidsrecht of ontslag of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven