Ga naar content

Vaststellen van vakantiedagen. Wie beslist, werkgever of werknemer?

Volgens de wettelijke regels geldt de hoofdregel dat vakantiedagen worden vastgesteld aan de hand van de wensen van de werknemer. Het is dus de werknemer die aangeeft wanneer en hoe lang hij vakantiedagen wil opnemen. Van deze hoofdregel kan overigens wel worden afgeweken bijvoorbeeld doordat de arbeidsovereenkomst of CAO voorschrijft dat de werknemer in bepaalde perioden vakantiedagen moet opnemen. Een dergelijke afwijking komt echter niet veel voor.

Werknemer moet vakantieverzoek schriftelijk indienen 

De wettelijke regels schrijven verder voor dat een werknemer zijn vakantiewensen in feite schriftelijk aan de werkgever moet voorleggen. De werkgever heeft dan vervolgens twee weken de tijd om hier schriftelijk bezwaar tegen aan te tekenen. Dit bezwaar moet dan wel gebaseerd zijn op een zogenaamde gewichtige reden.

Werkgever kan vakantieverzoek alleen weigeren vanwege gewichtige redenen 

Het moet dan wel gaan om een situatie waarbij het inwilligen van het verzoek van de werknemer tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er binnen een kleine cruciale afdeling binnen een bedrijf meerdere werknemers ziek zijn waardoor de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar zou komen.

Afschrijven vakantiedagen tijdens vrijstelling van werk niet toegestaan 

Nu komt het nogal eens voor dat een werkgever in het kader van een reorganisatie een werknemer vrijstelt van werk in afwachting van een ontslagvergunning. Sommige werkgever koppelen daar de mededeling aan dat er gedurende deze vrijstelling wel vakantiedagen van de werknemer worden afgeschreven. Dat hoeft u als werknemer niet te accepteren.

Schrijf een kort briefje waarin u aangeeft dat u bezwaar maakt tegen de vrijstelling van werk en dat u zich beschikbaar houdt voor werkzaamheden. Vermeld in dit briefje eveneens dat u het niet eens bent met het opnemen van vakantiedagen en geef aan dat de handelwijze van de werkgever in strijd met de wet is.

Uw werkgever zal bij de eindafrekening alsnog alle door u opgebouwde en niet-genoten vakantiedagen moeten uitkeren. Meer over uw rechten rondom vakantie en verlof leest u hier.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven