Ga naar content

Verschillen tussen stamrecht banksparen en de stamrecht B.V.

Als u een ontslagvergoeding ontvangt staat u voor een lastige keuze: Hoe laat ik dit bedrag zo gunstig mogelijk tot uitkering komen? De gouden handdruk in één keer via uw salaris laten uitbetalen is mogelijk, maar zal met name bij de wat hogere bedragen tot gevolg hebben dat de fiscus meer dan de helft van uw ontslagvergoeding opeist.

Twee fiscaal interessante alternatieven zijn het zogenaamde stamrecht banksparen en de stamrecht B.V. Stamrecht banksparen is een vrij nieuwe constructie die pas sinds 1 januari 2010 mogelijk is. Een aantal grootbanken biedt inmiddels stamrecht bankrekeningen aan. De stamrecht B.V. is al jaren een populaire manier om uw gouden handdruk tot uitkering te laten komen.

In beide varianten kan uw (ex-)werkgever uw ontslagvergoeding bruto (dus zonder inhoudingen) rechtstreeks overmaken naar een door u op te richten stamrecht B.V. of naar een speciale stamrecht bankrekening. Ongeacht de keuze voor de ene of de andere variant, zult u direct of op een later moment het geld in een periodieke vorm tot uitkering moeten laten komen.

Tot zover de gelijkenissen. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen beide varianten?

Flexibiliteit bij stamrecht B.V. groter

Een van de sterkste punten van de stamrecht B.V. is de grote mate van flexibiliteit, vooral als het gaat om de periodieke uitkeringen. Zo kunt u bij de stamrecht B.V. de periodieke uitkeringen starten en stoppen wanneer u wilt. Als u op een bepaald moment dus geen behoefte meer heeft aan een periodieke uitkering, dan kunt u deze opschorten.

Bij stamrecht banksparen moet u van te voren vastleggen of de periodieke uitkeringen direct ingaan of op een later tijdstip. U kunt de uitkeringen niet tussentijds stopzetten.

Beleggen zowel mogelijk in stamrecht BV als in stamrecht banksparen

Zowel bij stamrecht banksparen als bij de stamrecht B.V. kiezen de meeste mensen ervoor om de ontslagvergoeding tegen een vaste spaarrente te laten aangroeien. Als uw voorkeur uit zou gaan naar het beleggen van uw geld, dan zijn de mogelijkheden bij het stamrecht banksparen meestal beperkt tot beleggingsfondsen van de betreffende bank zelf.

Bij een stamrecht B.V. zit u niet vast aan de beleggingsmogelijkheden van een bank zodat u volledig naar eigen inzicht kunt beleggen. Met een stamrecht B.V. kunt u bovendien ook geld uitlenen aan uzelf in privé bijvoorbeeld als hypotheek of belegging in een recreatiewoning (bestemd voor verhuur). Het doel van de stamrecht B.V. is namelijk het behalen van rendement. De keuze waarop u dit rendement wilt behalen is volledig vrij.

Met een stamrecht B.V. kunt u een eigen bedrijf oprichten

Een stamrecht B.V. opzetten kan interessant zijn wanneer u na ontslag een eigen bedrijf wilt beginnen. De stamrecht B.V. kan voorzien in de financieringsbehoefte van uw nieuwe onderneming. U kunt ook ondernemen vanuit de ‘eenmanszaak’ en deze onderneming financieren vanuit de stamrecht B.V. De stamrecht B.V. leent dan geld aan de eenmanszaak. Het stamrecht banksparen kent geen speciale voordelen bij het starten van een eigen bedrijf.

Stamrecht B.V. kent oprichtingskosten en jaarlijks kosten

Het openen en onderhouden van een stamrecht bankrekening is een stuk eenvoudiger dan een stamrecht B.V. Een stamrecht B.V. kent een uitgebreide oprichtingsprocedure. Ook moet er jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan bij de belastingdienst en een publicatiebalans worden ingediend bij de Kamer van Koophandel.

Deze werkzaamheden brengen kosten met zich mee. Om die reden is een stamrecht B.V. meestal pas interessant bij ontslagvergoedingen van 70.000 euro of meer. Stamrecht banksparen kunt u in het algemeen overwegen bij een ontslagvergoeding die ligt tussen de 20.000 en 70.000 euro.

Persoonlijk advies

Maar houdt er rekening mee dat elke ontslagsituatie uniek is en uw eigen persoonlijke omstandigheden uiteindelijk bepalen welke wijze van uitbetalen voor u het beste is. Laat u op dit punt dan ook altijd adviseren door een specialist.

Marius Winter is directeur van de Gouden Handdruk Specialist, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in stamrechtconstructies en werknemers adviseert over de financiële gevolgen van ontslag. Wilt u vrijblijvend advies over stamrechtconstructies of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op mwinter@ghadvies.nl

Terug naar boven