Ga naar content

Verval concurrentiebeding bij verlenging arbeidscontract

Volgens de wet is een concurrentiebeding alleen geldig als dit beding schriftelijk overeengekomen is. Maar over dit zogenaamde schriftelijkheidsvereiste liggen werkgevers en werknemers regelmatig met elkaar in de clinch.

Schriftelijkheidsvereiste

Neem nu de situatie van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een jaarcontract. In deze arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en een relatiebeding opgenomen. Daarmee is aan het schriftelijkheidsvereiste dus voldaan.

Aan het einde van de contractsduur stuurt de werkgever de werknemer een briefje waarop staat:

Hierbij bevestig ik je dat je arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Dan volgen enkele afspraken over het salaris, de kilometervergoeding en het gebruik van de lease-auto. Het briefje eindigt met de woorden: Van toepassing zijn verder de afspraken die gemaakt zijn in uw eerste arbeidsovereenkomst.

Enige tijd later zegt de werknemer zijn dienstverband op om bij een concurrent te gaan werken. De werkgever beroept zich op het concurrentiebeding en verbiedt de werknemer om bij deze concurrent aan de slag te gaan. Maar kan de ex-werkgever de werknemer nog wel aan het concurrentiebeding houden?

Kantonrechter Eindhoven

Kort geleden moest de kantonrechter in Eindhoven over een dergelijk kwestie een oordeel vellen. Volgens de werkgever was aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan doordat er in de verlengingsbrief verwezen werd naar de eerdere arbeidsovereenkomst waarin expliciet een concurrentie- en relatiebeding stond. De werknemer echter beweerde dat de werkgever het concurrentiebeding bij de verlening expliciet had moeten noemen of opnieuw een concurrentiebeding overeen had moeten komen.

Werknemer wordt in gelijk gesteld

De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk. Volgens de kantonrechter – die verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad – had de werkgever twee mogelijkheden:

1.
In de verlengingsbrief verwijzen naar de arbeidsvoorwaarden én die arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk als bijlage bij de verlengingsbrief voegen. In dit geval had de werkgever de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst waarin het concurrentiebeding was opgenomen dus (nogmaals) aan de werknemer moeten uitreiken.

2.
In de verlengingsbrief expliciet melding maken van het concurrentiebeding en de werknemer deze brief voor akkoord laten ondertekenen.

Doordat in de verlengingsbrief – die door de werknemer voor akkoord was ondertekend – niet expliciet verwezen was naar het concurrentiebeding én de werkgever evenmin de arbeidsovereenkomst waarin het concurrentiebeding was opgenomen als bijlage bij de verlengingsbrief gevoegd had, was het concurrentiebeding vervallen.

Relatiebeding

Opvallend is daarnaast het standpunt van de kantonrechter dat het strenge schriftelijkheidsvereiste niet geldt voor het relatiebeding. Voor de geldigheid van het relatiebeding vond de kantonrechter een simpele verwijzing naar de eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden voldoende.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven