Ga naar content

Wanneer heb ik recht op het wettelijk minimumloon?

Als u in Nederland werkt en u bent nog geen 65 jaar oud, dan heeft u recht op het wettelijke minimumloon. Sinds 1 januari 2011 is dit minimum vastgesteld op een bedrag van 1.424,40 euro bruto per maand voor werknemers van 23 jaar of ouder.

Voor werknemers tussen de 15 en 23 jaar gelden  andere bedragen, het zogenaamde minimumjeugdloon. De verplichting van een werkgever om u tenminste het minimumloon te betalen is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Ook is uw werkgever verplicht om het voor u geldende wettelijke minimumloon op uw loonstrook te vermelden.

Houd er rekening mee dat in de wet alleen uw recht op een minimum brutoloon geregeld is. Uw werkgever is verplicht om hierop belastingen en premies in te houden. Het nettoloon dat u overhoudt zal dus (aanzienlijk) lager zijn en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Minimum vakantietoeslag

Naast een minimumloon zal uw werkgever ook vakantietoeslag moeten betalen. Dit is acht procent van uw brutoloon en wordt meestal eens per jaar in de maand mei uitgekeerd. Als uw arbeidscontact bij de werkgever eindigt, zal hij de vakantietoeslag naar rato samen met uw laatste loon ineens moeten uitbetalen.

Op deze website van de rijksoverheid kunt u gratis de brochure ‘Minimumloon, iedereen heeft er recht op’ downloaden.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven