Ga naar content

Wat te doen als uw werkgever failliet verklaard is?

Afgelopen maandag om 9.00 uur is het faillissement van DSB Bank uitgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Het uitstel dat Dirk Scheringa voor het weekend nog wist te bedingen, heeft niet mogen resulteren in een levensvatbaar plan.

Door het faillissement zullen waarschijnlijk honderden werknemers hun baan verliezen. Voor veel werknemers roept een faillissement vragen op. Daarom treft u onderstaand een overzicht aan van de 5 meest gestelde werknemersvragen (en antwoorden).

1. Ben ik nu gelijk ontslagen?

Nee, het uitspreken van een faillissement door de rechtbank betekent niet automatisch dat u ontslagen bent. De curator zal bekijken of er voor een deel van het personeel nog werkzaamheden zijn. Meestal gaat het dan om werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhouden of ontmantelen van de organisatie.

Toch zal een curator in het algemeen kort na het uitspreken van het faillissement overgaan tot het ontslaan van een groot deel van het personeel. Volgens de curatoren van DSB moet ca. 2/3e van het personeelsbestand van de bank binnenkort rekening houden met ontslag.

2. Mag de curator mij zomaar ontslaan?

Ja, de curator hoeft geen toestemming te vragen aan de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf om u te mogen ontslaan. De curator is zelfstandig bevoegd om uw dienstverband op te zeggen. Hij moet daarbij wel een opzegtermijn van maximaal 6 weken in acht nemen.

De DSB curatoren zullen hoogstwaarschijnijk binnen enkele dagen al honderden ontslagbrieven versturen.

3. Wat kan ik doen als ik nog loon, vakantiedagen en dergelijk tegoed heb?

U kunt dan een beroep doen op een speciale regeling van het UWV, de zogenaamde faillissementsuitkering. Op grond van deze regeling kunt u via het UWV aanspraak maken op de volgende betalingen:

  • Het loon dat u nog tegoed had over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. U moet dan denken aan achterstallig loon, overuren, onkostenvergoedingen, spaarloon, 13e maand en eventuele atv-dagen.
  • Tot maximaal één jaar voor de ontslagdatum heeft u nog recht op vakantiegeld, vakantiedagen en/of niet betaalde pensioenpremies.

4. Moet ik gelijk contact opnemen met het UWV Werkbedrijf?

Bij faillissementen van grotere organisaties, zoals de DSB, zal het UWV vaak zelf actief informatie verstrekken aan de betreffende werknemers. Als dat niet het geval is, is het inderdaad raadzaam om direct nadat u de opzegbrief ontvangen heeft, contact op te nemen met het UWV Werkbedrijf. U kunt zich dan als werkzoekende laten inschrijven en een WW-uitkering aanvragen.

5. Heb ik nog recht op een ontslagvergoeding?

Nee, u moet er rekening mee houden dat er na een faillissement geen sprake meer is van enige ontslagvergoeding. Het faillissement is juist uitgesproken omdat er meer schulden dan bezittingen zijn. De kans op een ontslaguitkering is dan ook zo goed als nihil.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven