Ga naar content

Weggeven plakje kaas leidt tot ontslag op staande voet

De kantonrechter in Heerenveen moest zich onlangs buigen over een ontslag op staande voet dat door McDonald’s aan een medewerkster was gegeven vanwege het weggeven van een plakje kaas aan een collega.

Wie bovenstaande regel leest, denk wellicht: ‘Dit kan toch niet waar zijn? Je kunt toch niet ontslagen worden vanwege een plakje kaas?’ Tja, dat is de vraag. In het verleden hebben verschillende rechters ook als eens geoordeeld dat het weggeven van een brood, het stelen van een pen en het stelen van twee zakjes pinda’s voldoende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

Vanuit de werkgever wordt vaak aangevoerd dat het niet gaat om de waarde van het gestolen object of product, maar om de vertrouwensbreuk die het gevolg is van de diefstal. Je moet als werknemer gewoon niet stelen, punt uit. Een medewerker van een cateringbedrijf op Schiphol ondervond dat sommige rechters zich in deze harde lijn kunnen vinden.

Ontslag wegens opeten aangebroken zakje pinda’s

De betreffende medewerker had tijdens zijn dienst uit een van een passagier retour gekomen en geopend zakje pinda’s gegeten. Het verweer van de werknemer dat hij door grote drukte niet had kunnen lunchen, dat er slechts sprake was van een gering vergrijp en dat hij een voortreffelijke staat van dienst had, kan de kantonrechter in Haarlem niet vermurwen.

De kantonrechter vond het ontslag op staande voet gerechtvaardigd mede vanwege het feit dat de werkgever op het punt van diefstal een zeer strikt en consequent beleid voerde en dit beleid ook o.a. via het personeelsblad aan alle medewerkers duidelijk maakte.

Terug naar de McDonald’s in Lemmer. Een collega van de medewerkster in kwestie had bij haar een hamburger besteld met de mededeling: ‘Maak hem maar zo voedzaam mogelijk, doe er maar een plakje kaas op.’ Daarmee veranderde de hamburger in de ogen van McDonald’s spontaan in een cheeseburger terwijl de collega slechts een hamburger afrekende.

Volgens McDonald’s had de medewerkster kunnen weten dat haar gedrag niet geaccepteerd zou worden. In de McDonald’s huisregels staat onder het kopje ‘Verboden; bij niet naleven kan ontslag volgen:’ de volgende zinsnede: ‘Geef geen producten weg aan vrienden, familie en/of collega’s. Dit geldt ook voor producten die moeten worden weggegooid.’

Ontslag te zware sanctie

Naar het oordeel van de kantonrechter was ontslag op staande voet desondanks een te zware sanctie. Van belang hierbij was het feit dat het initiatief uitging van de collega, dat de medewerkster niet geprobeerd heeft haar handelwijze verborgen te houden en bovendien McDonald’s met twee maten leek te meten door de collega, die nota bene om het plakje kaas gevraagd had, niet ontslagen werd. Ook de geringe waarde van het plakje kaas speelde voor de rechter een rol bij zijn oordeel.

Toch blijft een waarschuwing aan het adres van werknemers op zijn plaats. Het zonder toestemming meenemen of weggeven van voorwerpen of zaken, ook al gaat het om zaken van zeer geringe waarde, levert een levensgroot ontslagrisico op.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven