Ga naar content

Werkgever moet deugdelijke administratie van vakantiedagen bijhouden

Een werknemer heeft bij het einde van zijn dienstverband recht op uitbetaling van het saldo aan niet-genoten vakantiedagen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs duidelijk gemaakt dat een werkgever verplicht is om een deugdelijke administratie van deze vakantiedagen bij te houden.

De werkgever die zijn administratie op dit punt niet op orde heeft zal flink in de buidel moeten tasten als de werknemer stelt nog recht te hebben op uitbetaling van een groot aantal niet-genoten vakantiedagen.

In de zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch ging het om een werknemer die meende nog recht te hebben op 23 vakantiedagen. Hij kon hiervoor geen bewijsstukken aandragen, die waren immers in bezit van zijn werkgever, zo stelde hij.

De werkgever beriep zich op de eindafrekening die enige tijd geleden had plaatsgevonden. Volgens de werkgever bleek hieruit dat er geen sprake was van nog uit te keren vakantiedagen. Andere bescheiden waaruit zou kunnen blijken hoe het stond met het saldo aan vakantiedagen waren er niet.

Werkgever moet vakantiedagenclaim van werknemer gemotiveerd weerspreken

Het gerechtshof stelde voorop dat op elke werkgever de verplichting rust om een deugdelijke administratie bij te houden van de opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Als een werknemer claimt nog recht te hebben op uitbetaling van een aantal vakantiedagen, dan zal de werkgever deze claim gemotiveerd moeten weerspreken.

Dit houdt concreet in dat van de werkgever verwacht mag worden dat hij een aantal stukken uit zijn administratie in de procedure brengt. Doet of kan hij dat niet, dan zal een vakantiedagenclaim van een werknemer in principe worden toegewezen.

Werkgever moet verklaring omtrent vakantiedagen verstrekken

Met name bij het einde van het dienstverband ontstaat er regelmatig onenigheid tussen werkgever en werknemer. De werknemer meent nog recht te hebben op een aantal niet-genoten vakantiedagen, de werkgever betwist dit. Zowel de rechter als ook de wetgeving rondom vakantiedagen schiet de werknemer op dit punt te hulp. Volgens artikel 7:641 lid 2 BW is een werkgever verplicht om de werknemer bij het einde van zijn dienstverband een verklaring uit te reiken waarop vermeld staat op hoeveel niet-genoten vakantiedagen de werknemer nog recht heeft.

Het gerechtshof borduurt in feite op deze wetsbepaling voort door te oordelen dat een (niet onderbouwde) claim van een werknemer over vakantiedagen toegewezen zal worden tenzij de werkgever zijn administratie op orde heeft.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtdvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven