Ga naar content

Werkgever moet ontslagvergoeding betalen wegens lezen hotmail van werknemer

In het algemeen speelt privacy geen belangrijke rol in ontslagzaken. Veel rechters hechten meer belang aan waarheidsvinding dan aan de bescherming van de privacy van een werknemer. Zo niet de kantonrechter in Alphen aan den Rijn.

Deze rechter moest oordelen over een zaak waarbij een werkneemster van een advocatenkantoor op staande voet ontslagen was.

Werkneemster vergeet hotmail account af te sluiten

De werkneemster werkte als administratief medewerkster en was op een dag vergeten haar computer af te sluiten. Ook haar hotmail account stond nog open toen zij het kantoor verliet. De werkgever kroop achter haar computer en las een aantal berichten uit de hotmail account.

Hartstikke illegaal

De e-mails van de medewerkster hebben betrekking op een dossier dat op het punt staat overgedragen te worden aan een voormalig advocaat van het betreffende advocatenkantoor. De medewerkster mailt deze advocaat dat zij uren uit het dossier zal ‘knippen’ voordat het dossier wordt overgedragen. De advocaat reageert daarop met de opmerking dat dit ‘hartstikke illegaal’ is. Daarop antwoordt de medewerkster met: ‘illegale dingen doe ik wel vaker voor jou!’.

Na het lezen van deze e-mails belt de werkgever de medewerkster op en vertelt hij haar dat zij op staande voet ontslagen is. De werkgever verwijt de werkneemster daarbij dat zij het geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst geschonden heeft. Ook de opmerking over het ‘knippen’ van uren neemt de werkgever haar zeer kwalijk.

Rechter stelt werkneemster volledig in het gelijk

De werkneemster in kwestie legt zich bij dit ontslag op staande voet niet neer en start een procedure bij de kantonrechter in Alphen aan den Rijn. Deze rechter weegt alle argumenten van de werkgever van tafel.
Volgens de rechter heeft de werkgever, zonder dat daartoe enige aanleiding bestond, de privacy van de werkneemster geschonden door bewust privé e-mails van de werkneemster te lezen. De werkgever heeft daarmee bewust het risico genomen dat hij kennis zou nemen van e-mails die hem mogelijk niet bevielen. Zou de werkgever de privacy van de werkneemster in eerste instantie gerespecteerd hebben, dan was de hele situatie nooit zo uit de hand gelopen.

Werkneemster heeft geheimhouding niet geschonden

Ook is de rechter van oordeel dat er geen sprake is geweest van een schending van het geheimhoudingsbeding door de werkneemster. De uitgewisselde gegevens waren de werkneemster privé bekend en van het ‘knippen’ van uren is geen bewijs geleverd door de werkgever. Volgens de werkneemster had zij deze opmerking bij wijze van grap gemaakt.
De

rechter constateert wel dat er inmiddels sprake is van een vertrouwensbreuk en dat om die reden het dienstverband alsnog beëindigd moet worden. Dit heeft de werkgever volgens de rechter volledig aan zichzelf te wijten. De werkgever wordt verplicht om de werkneemster een ontslagvergoeding te betalen die gelijk is aan het resterende loon dat zij normaal gesproken tot aan de einddatum van haar arbeidscontract (voor bepaalde tijd) zou ontvangen. De werkgever mocht nog opgelucht adem halen dat het hier slechts om 3½ maandsalaris ging.

Waarheidsvinding vaak belangrijker dan privacy

Afgezien van deze uitspraak wijzen andere uitspraken erop dat de waarheidsvinding door rechter nogal eens belangrijker gevonden wordt dan de bescherming van de privacybelangen van de werknemer.

In 2008 oordeelde de rechtbank in Groningen over een zaak waarbij een werkgever op onrechtmatige wijze video-opnamen had gemaakt van een werknemer. Hoewel de rechter vaststelde dat de beelden onrechtmatig waren gemaakt en de werkgever mogelijk zelfs strafbaar gehandeld had, konden de beelden wel als bewijs dienen in de ontslagprocedure.

En ook de rechtbank in Amsterdam oordeelde enkele jaren geleden dat bepaalde e-mails als bewijs konden worden gebruikt ook al beriep de werknemer zich op zijn privacyrechten.

In deze zaken was echter overduidelijk dat de werknemer zich zeer verwijtbaar gedragen had. In die situatie weegt het recht op privacy voor een rechter mogelijk minder zwaar dan in de situatie dat de privacy schending niets onoorbaars aan het licht brengt.

Toch zijn al te nieuwsgierige werkgevers gewaarschuwd. Het zonder aanleiding lezen van privémails van werknemers kan kostbare gevolgen hebben.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven