Ga naar content

Werkgever moet rekening houden met bonus werknemer bij ontslagvergoeding

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde in 2009 al eens dat een werkgever bij het berekenen van een ontslagvergoeding rekening moet houden met een structurele bonus van de werknemer.

De officiële richtlijnen rondom de zogenaamde kantonrechtersformule zijn wat vaag over het begrip bonus. De toelichting op deze formule spreekt van ‘vaste en overeengekomen looncomponenten’ die moeten worden meegewogen in de zogenaamde B-factor, een van de drie factoren die gezamenlijk de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen.

In de praktijk verschillen werkgever en werknemer regelmatig van mening of een bepaalde bonus nu juist wel of niet meegewogen moet worden. Een dergelijke discussie moest in 2009 door het gerechtshof in Amsterdam beslecht worden.

Werkgever: B-factor staat niet voor bonus-factor

In dat geval draaide om een bedrijfseconomisch ontslag waardoor meerdere werknemers hun baan verloren. Ter compensatie van het ontslag was de werkgever met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen en was er voor de werknemers een behoorlijke ontslagvergoeding gereserveerd.

Volgens de werkgever hoefde daarbij geen rekening gehouden te worden met de bonussen die verschillende werknemers in de afgelopen jaren hadden ontvangen. De ontslagvergoeding (correctiefactor 1,3) was toch immers ruim voldoende?

Werknemers claimen bonuscomponent in ontslagvergoeding

De werknemers voerden aan dat zij zelf niet betrokken waren geweest bij de totstandkoming van het sociaal plan en dat het onredelijk zou zijn om de bonusbetalingen in de afgelopen jaren buiten beschouwing te laten.
Rechter: structurele bonus moet meegewogen worden

Juist omdat de werknemers in de afgelopen 5 jaren bonussen ontvangen hadden, was hier sprake van een structureel recht op bonus. Volgens het gerechtshof was er in die situatie dan ook alle aanleiding om deze bonuscomponent wel degelijk mee te nemen in de berekening van de ontslagvergoeding.

De werkgever werd dan ook veroordeeld tot het betalen van een extra ontslagvergoeding aan de diverse werknemers.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Heeft u een vraag over arbeidsrecht of ontslag of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven