Ga naar content

Werkgever moet verplicht meewerken aan stamrechtconstructie

Elke werknemer die een ontslagvergoeding ontvangt, kan ervoor kiezen om over deze vergoeding voorlopig geen belasting te betalen en gebruik te maken van de zogenaamde stamrechtconstructie. Maar wat nu als de werkgever niet aan deze constructie wil meewerken en de ontslagvergoeding netto, dus onder inhouding van belasting, uitkeert op de rekening van de werknemer?

Deze vraag is enige tijd geleden beantwoord door het gerechtshof in Den Haag.

De arbeidsovereenkomst tussen firma Humares te Vlissingen en een van haar medewerkers werd door de kantonrechter ontbonden met ingang van 1 november 2002. In het zijn uitspraak bepaalde de rechter dat de werkgever binnen twee weken een ontslagvergoeding van 32.000 euro bruto aan de werknemer diende te betalen.

Werkgever wacht betalingsinstructies niet af en keert ontslagvergoeding netto uit

Op 16 oktober 2002 schrijft de advocaat van de werknemer dat hij nog nadere instructies zal geven over de wijze waarop de ontslagvergoeding aan de werknemer moet worden uitgekeerd. De werkgever wacht deze instructies echter niet af en maakt op 6 november 2002 de ontslagvergoeding, na inhouding van loonheffing, over op de rekening van de werknemer.

De werknemer legt zich bij deze gang van zaken niet neer. Hij had nu juist gewild dat zijn ontslagvergoeding bruto naar een derdenrekening bij een notariskantoor zou worden overgemaakt. Vervolgens zou de werknemer dan het bruto geld in een door hem op te richten stamrecht B.V. kunnen inbrengen of zou het geld, opnieuw bruto, naar een verzekeringsmaatschappij kunnen worden overgemaakt als koopsom voor een zogenaamde stamrechtverzekering.

De werknemer start en kort geding en uiteindelijk moet het gerechthof in Den Haag in hoger beroep een oordeel vellen over het gedrag van de werkgever. De advocaat van de werkgever voert een aantal argumenten aan om de rechter te overtuigen van de juistheid van de gedane (netto) betaling.

Rechter: werkgever heeft slecht werkgeverschap getoond door niet mee te werken

In de eerste plaats stelt de werkgever zich op het standpunt dat hij – gelet op de betalingstermijn die door de kantonrechter was gesteld – niet kon wachten met het uitbetalen van de vergoeding. Bovendien, zo stelt de werkgever, was hij niet verplicht om mee te werken aan een door de werknemer gewenste stamrechtconstructie.

Deze argumenten worden door de rechter van tafel geveegd. De rechter wijst erop dat de werkgever rekening had moeten houden met de belangen van de werknemer om de ontslagvergoeding op een voor hem gunstige wijze uit te keren. Bovendien had de werkgever van de advocaat van de werknemer een brief ontvangen dat hij (de werkgever) nog nadere betalingsinstructies zou ontvangen. Door deze instructies niet af te wachten, zo oordeelt de rechter, heeft Humares als slecht werkgever gehandeld.

Vervolgens voert de werkgever nog aan dat de werknemer maar moet proberen om de gevolgen van de netto uitbetaling ongedaan te maken door een verzoek te richten aan de belastingdienst. Maar ook dit argument kan de werkgever niet baten. De rechter herhaalt nogmaals dat Humares op basis van het beginsel van goed werkgeverschap verplicht is mee te werken aan een door de werknemer gewenste stamrechtconstructie. De werkgever die dit weigert moet volgens de rechter zelf opdraaien voor de risico’s.

Geef werkgever schriftelijk aan dat betalingsinstructies volgen

Dit vonnis maakt duidelijk dat een werkgever verplicht is om mee te werken aan een stamrechtconstructie. Om te voorkomen dat er toch onenigheid kan ontstaan over de wijze waarop de ontslagvergoeding moet worden uitgekeerd, doet u er als werknemer verstandig aan om direct nadat de ontslagvergoeding is vastgesteld, uw werkgever schriftelijk te melden dat hij nog niet tot uitbetaling van de vergoeding moet overgaan voordat hij uw betalinginstructies ontvangen heeft.

Gaat uw werkgever bewust of onbewust toch over tot netto uitbetaling van uw ontslagvergoeding terwijl u gebruik wilt maken van de stamrechtvrijstelling? Stort dit netto bedrag dan direct terug en verzoek uw werkgever schriftelijk om alsnog mee te werken aan de door u gewenste wijze van uitbetaling.

Marius Winter is directeur van de Gouden Handdruk Specialist, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in stamrechtconstructies en werknemers adviseert over de financiƫle gevolgen van ontslag. Wilt u vrijblijvend advies over stamrechtconstructies of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op mwinter@ghadvies.nl.

Terug naar boven