Ga naar content

Werknemer blundert met stamrechtvrijstelling

In principe is een ontslagvergoeding belast en houdt de gemiddelde werknemer hiervan ongeveer 60% netto over. Uw (ex-)werkgever is verplicht om de verschuldigde belasting op uw ontslagvergoeding in te houden. Het netto gedeelte dat overblijft, zal de werkgever vervolgens op uw bankrekening overmaken.

Onbelast doorstorten 

Door een beroep te doen op de stamrechtvrijstelling kan uw werkgever de ontslagvergoeding bruto, dus zonder inhouding van belastingen, naar een verzekeringsmaatschappij of een door u op te richten besloten vennootschap overmaken. Dat u zich daarbij wel strikt aan een aantal regels moet houden blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag van enkele maanden geleden.

Het ging in deze zaak om een werknemer die met zijn werkgever was overeengekomen dat hij een ontslagvergoeding zou ontvangen van 55.000 euro bruto. De werknemer besloot dat hij zich deze vergoeding niet netto wilde laten uitkeren. Na enig advies te hebben ingewonnen besloot de werknemer een besloten vennootschap op te richten, een zogenaamde stamrecht B.V.

Betalingen naar privé-rekening 

De werknemer verzocht zijn werkgever om het gehele bruto bedrag over te maken naar de bankrekening van de notaris waar deze besloten vennootschap zou worden opgericht. De notaris maakte het geld vervolgens – nog steeds bruto – over naar de bankrekening van de nieuw opgerichte vennootschap met de omschrijving ‘inzake stamrechtuitkering’. Tot zover niets nieuws onder de zon. De zaak ging pas mis toen de werknemer besloot om op 10 mei en 15 juni een tweetal bedragen over te boeken van de bankrekening van zijn stamrecht B.V. naar zijn privé-rekening. Enkele dagen later, op 24 juni, ondertekent de werknemer dan de zogenaamde stamrechtovereenkomst.

De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de werknemer over zijn ontslagvergoeding heeft beschikt voordat aan alle stamrechtvereisten voldaan is. De stamrechtvrijstelling is volgens de belastingdienst dus niet van toepassing. Er volgt een naheffingsaanslag van ruim 23.000 euro vermeerderd met een heffingsrente van 1.968 euro en een zogenaamde vergrijpboete van ruim 5.000 euro.

Ontslagvergoeding is genoten 

De werknemer legt zich hierbij niet neer. Uiteindelijk moet de rechtbank in Den Haag zich over de kwestie buigen. Dan blijkt dat ook de rechter vindt dat de werknemer ten onrechte een beroep gedaan heeft op de stamrechtvrijstelling. Volgens de spelregels van de stamrechtvrijstelling mag een werknemer zijn ontslagvergoeding namelijk nog niet genoten hebben op het moment dat hij zich op de stamrechtvrijstelling beroept. Zodra de ontslagvergoeding op de privé-rekening van de werknemer is bijgeschreven, wordt de vergoeding geacht genoten te zijn.

Als u binnenkort een ontslagvergoeding tegemoet kunt zien, kan het zeker zinvol zijn om u goed te laten informeren over de voor- en nadelen van de stamrechtverzekering of stamrecht B.V. Als u besluit definitief een beroep te doen op de stamrechtvrijstelling, zorg dan dat u strikt alle regels naleeft.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven