Ga naar content

Werknemer krijgt bonus ondanks afwezigheid doelstellingen

Met name bij het einde van het dienstverband ontstaat er nogal eens onenigheid tussen werkgever en werknemer over de verschuldigdheid van een bonus. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde begin vorig jaar dat een werkgever zich daarbij niet kan verschuilen achter het feit dat er geen concrete doelstellingen zijn afgesproken.

Het ging in deze kwestie om het volgende.

De heer Den Dulk was sinds 2000 werkzaam bij een chemiebedrijf in de functie van manager E-business. Naast zijn vaste salaris had de heer Den Dulk een bonusregeling in zijn arbeidsovereenkomst staan waarmee hij jaarlijks een bonus kon verdienen ter grootte van 20% van zijn jaarsalaris. Deze bonus was alleen verschuldigd bij het behalen van de voor u gestelde doelstellingen.

Concrete doelstellingen

In de jaren 2001, 2002 en 2003 werden er steeds concrete doelstellingen afgesproken. Dit leidde ertoe dat de heer Den Dulk in deze jaren aanzienlijke bonussen ontving. In 2004 gaat het echter mis.

Er wordt in 2004 opnieuw gesproken over de doelstellingen voor dat jaar, maar partijen worden het hierover niet eens. De heer Den Dulk laat zijn werkgever per brief weten dat hij ervan uitgaat dat voor 2004 dezelfde doelstellingen gelden als voor 2003.

Non-activiteit en ontslag

Op 15 november 2004 wordt de heer Den Dulk op non-actief gezet en kort daarna wordt zijn arbeidsovereenkomst ontbonden. In een aparte procedure twisten partijen over de vraag of de heer Den Dulk over 2004 recht heeft op enige bonus.

Zowel de kantonrechter als het gerechtshof in Den Bosch vinden van wel.

De rechters zijn van mening dat de werkgever ervoor had moeten zorgen dat de doelstellingen voor 2004 aan het begin van dat jaar duidelijk hadden moeten worden vastgesteld. Als overleg met de heer Den Dulk niet tot overeenstemming over deze doelstellingen had geleid, dan had de werkgever deze doelstellingen zelf maar eenzijdig moeten vaststellen. De heer Den Dulk had volgens de rechters in elk geval recht op duidelijkheid.

Werkgever had doelstellingen eventueel eenzijdig moeten vaststellen

Door onzekerheid te laten bestaat over de concrete doelstellingen voor 2004 heeft de werkgever volgens de rechters in strijd met het goed werkgeverschap gehandeld. Dit leidt ertoe dat het daarom redelijk is om voor 2004 uit te gaan van dezelfde doelstellingen als voor 2003. De heer Den Dulk heeft dus recht op een bonus over het jaar 2004. Omdat de werkgever deze bonus niet tijdig heeft uitbetaald, leggen de rechter de werkgever bovendien een maximale vertragingsboete op van 50% van het bonusbedrag.

Conclusie

De overwegingen van het gerechtshof in Den Bosch maken duidelijk dat werkgevers de plicht hebben om in het geval van een bonusregeling duidelijk te maken welke doelstellingen er voor een bepaald jaar gelden. Laat de werkgever dit na, dan kan hem dat dus duur komen te staan.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven