Ga naar content

Werknemer mag geen dure cadeaus aannemen

Een schilder die werkzaam was bij woningbouwvereniging Rochdale had nooit dure cadeaus mogen aannemen van de verfleverancier van zijn werkgever. Dit is de conclusie van een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam.

Gedragscode: werknemer mag geen geschenken aannemen
Naar aanleiding van de ernstige onregelmatigheden die zich in 2008 hebben voorgedaan binnen de toenmalige top van de woningbouwvereniging, heeft Rochdale ar medewerkers geïnformeerd over het feit dat zij schoon schip wilde maken en werden medewerkers opgeroepen op onregelmatigheden te melden. Ook werd er een nieuwe gedragscode ingevoerd waarin het volgende uitgangspunt centraal stond:

‘Ons uitgangspunt is dat wij geen geld, goederen of diensten aannemen van derden. Uitzonderingen dienen te worden besproken met de leidinggevende. Ook genieten wij geen privé voordelen uit zakelijke relaties.’

De werknemer in kwestie heeft deze code voor gezien ondertekend maar desondanks regelmatig kostbare artikelen (‘actie-artikelen’) van de verffabrikant van Rochdale in ontvangst genomen. Het ging hierbij onder meer om diverse televisies, iPads, spelcomputers en een scooter. Door de levering van deze actie-artikelen aan de werknemer is Rochdale de overeengekomen korting met de verffabrikant ter grootte van 30% misgelopen.

Werknemer: ik deed niets fout

Volgens de werknemer is er geen reden voor ontslag. Zijn werkgever had bekend kunnen zijn met het feit dat hij cadeaus kreeg omdat andere collega’s ook artikelen kregen aangeboden van leveranciers. Bovendien heeft Rochdale niet ingegrepen toen zij kortingen misliep. Tot slot voerde de werknemer aan dat hij nooit bestellingen bij de verfleverancier gedaan heeft vanwege de actie-artikelen. Hij bestelde strikt de hoeveelheid verf die op dat moment nodig was.

De rechter vindt het gedrag van de werknemer onacceptabel. Van een werknemer mag in het algemeen worden verwacht dat hij zich niet laat lenen voor praktijken waarbij aan werknemers cadeaus worden gegeven om klandizie van de werkgever te behouden. De werknemer had zich moeten realiseren dat de kosten van deze cadeaus op een of andere manier voor rekening van zijn werkgever zouden komen. Bovendien was het gedrag van de werknemer apert in strijd met de gedragscode.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden onder toekenning van een kleine vergoeding aan de werknemer vanwege zijn leeftijd (49 jaar) en het feit dat hij op zichzelf altijd goed gefunctioneerd heeft. De werknemer krijgt deze ontslagvergoeding echter alleen als blijkt dat het gegeven ontslag op staande voet onterecht heeft plaatsgevonden. Dit laatste zal in een andere procedure nog nader uitgezocht worden.

Werkgever zorg voor heldere gedragscode
Deze uitspraak laat zien dat een rechter in het algemeen van een werknemer verwacht dat hij weet – ook als er geen speciale gedragscode is – dat hij geen (dure) cadeaus hoort aan te nemen van leveranciers van zijn werkgever. Om eventuele discussies op dit punt te voorkomen is het voor een werkgever verstandig om in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of in een aparte gedragscode een bepaling op te nemen die duidelijk maakt dat werknemers geen geld, goederen, diensten of gunsten van leveranciers of andere relaties van de werkgever mogen aannemen op straffe van ontslag.

 

Terug naar boven