Ga naar content

Werknemer moet 3.000 euro boete betalen wegens schending van geheimhouding

Veel werknemers hebben in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding staan, vaak gekoppeld aan een boetesom bij overtreding. Dat overtreding van dit beding een dure grap kan zijn, bleek uit een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam.

Geheimhoudingsbeding met boetesom

De werknemer heeft een geheimhoudingsbeding in zijn arbeidsovereenkomst staan die het hem verbiedt om klant- en bedrijfsgegevens met derden te delen op straffe van een dwangsom van 4.500 euro per overtreding.

Naar aanleiding van een tip van een relatie verdenkt de werkgever de werknemer ervan dat hij informatie over inkoopprijzen en leveranciers doorspeelt aan concurrenten. De werkgever doorzoekt de computer van de werknemer en vindt inderdaad een drietal e-mailberichten gericht aan een concurrent.

Ontslag op staande voet

De werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Maar de werkgever laat het hier niet bij. In een kort geding eist de werkgever bovendien een bedrag van ruim 13.000 euro wegens vervallen boetesommen.

Onrechtmatig verkregen bewijs?

De werknemer voert verweer en stelt zich op het standpunt dat het bewijs dat de werkgever aanvoert onrechtmatig verkregen is. Er is namelijk inbreuk op zijn privacy gepleegd doordat de e-mails vanaf zijn privé-mailadres verzonden zijn. Daarnaast voert hij aan dat mensen in deze branche nu eenmaal open en makkelijk met elkaar omgaan; hij heeft met de mailtjes niets bedoeld.

Volgens de rechter is echter wel duidelijk geworden dat de werknemer zijn geheimhoudingsbeding overtreden heeft. Het heeft er alle schijn van dat de werknemer zichzelf of enkele concurrerende bedrijven ten koste van zijn werkgever heeft willen verrijken.

Geen schending van privacy

Ook het privacy argument redt de werknemer niet. Volgens de rechter zijn de e-mails onder werktijd en vanaf een computer op kantoor verzonden. De e-mails kunnen dus gewoon als bewijs dienen.

Omdat het hier om een kort geding procedure ging, besloot de rechter dat de werknemer voorlopig slechts een voorschot van 3.000 euro moest betalen. In een latere, meer uitgebreide procedure, zou dan de definitieve boete die de werknemer moet betalen, moeten worden vastgesteld.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Heeft u een vraag over arbeidsrecht of ontslag of wilt u reageren op deze column? Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven