Ga naar content

Werknemer moet na ontslag op staande voet schadevergoeding betalen

Dat ontslag op staande voet voor een werknemer ernstige gevolgen heeft, is algemeen bekend. Verlies van baan, inkomen en uitkering en dat alles per direct. Maar daar houdt het volgens de wet niet mee op. Volgens de wet is de werknemer die terecht op staande voet ontslagen is, verplicht om zijn werkgever een schadevergoeding te betalen. Hoe zit dat?


Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist

Voordat een werkgever mag overgaan tot ontslag op staande voet, moet er sprake zijn van een zogenaamde dringende reden. U moet dan denken aan ernstige verwijtbare gedragingen zoals diefstal, verduistering of bedreiging van de werkgever. In dat geval mag een werkgever de arbeidsovereenkomst direct, dus zonder een opzegtermijn in acht te nemen, opzeggen. Daarvoor is dan geen toestemming van een kantonrechter of UWV Werkbedrijf voor nodig.

Werknemer is schadeplichtig

Dit is voor velen bekende informatie. Veel minder bekend is de zogenaamde schadeplichtigheid van de werknemer die bij ontslag op staande voet automatisch ontstaat. Volgens de wet is de werknemer verplicht om de werkgever de schade te vergoeden die ontstaan is door het ontslag op staande voet. De werkgever kan daarbij kiezen of hij aanspraak maakt op de werkelijke schade (de werkgever moet deze schade dan wel kunnen bewijzen) of dat hij de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding van de werknemer verlangt.

Werkelijke of gefixeerde schadevergoeding

Het is voor de werkgever in het algemeen lastig om precies aan te tonen welke schade hij geleden heeft door het ontslag op staande voet. Dat is de reden dat veel werkgevers de gefixeerde schade claimen. Deze schade mag de werkgever dus claimen ongeacht de werkelijk door hem geleden schade. De gefixeerde schade is volgens de wet gelijk aan het loon dat betaald had moeten worden als er normaal, dat wil zeggen met inachtneming van de opzegtermijn, zou zijn opgezegd.

Een voorbeeld.

De heer Mineur wordt op 30 juni op staande voet ontslagen op grond van verduistering van geld. Volgens de arbeidsovereenkomst zou er normaal gesproken een opzegtermijn gelden van een maand. Nu de heer Mineur zijn werkgever aanleiding gegeven heeft op over te gaan tot ontslag op staande voet, is hij schadeplichtig geworden. De werkgever kan nu een bruto maandsalaris als gefixeerde schadevergoeding van de heer Mineur claimen.

Wat kunt u hier als werknemer aan doen? Weinig, althans in het geval uw werkgever terecht tot ontslag op staande voet is overgegaan. En dat laatste is vaak discutabel. Zorg er dus voor dat u zo snel mogelijk na een ontslag op staande voet in actie komt en laat u juridisch adviseren over de juistheid van het ontslag op staande voet.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven