Ga naar content

Werknemer overlijdt drie uur voor ontslagdatum. Werkgever weigert ontslagvergoeding uit te keren.

Volgens de wet eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch op het moment van het overlijden van de werknemer. Maar wat nu als een werknemer kort voor de ontslagdatum overlijdt terwijl hij met zijn werkgever een ontslagvergoeding overeengekomen was? De kantonrechter in Utrecht moest deze vraag onlangs beantwoorden.

Het betrof een medewerker van vijftig jaar die ruim dertig jaar werkzaam was geweest voor Postkantoren B.V. Vanwege zijn slechte gezondheid liet de medewerker zijn werkgever in januari 2009 weten dat hij gebruik wilde maken van een zogenaamde vrijwillige vertrekregeling die was opgenomen in een sociaal plan.

Ontslag met wederzijds goedvinden per 1 maart 2009

Op basis van deze regeling spraken partijen af dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zou eindigen per 1 maart 2009. Postkantoren B.V. zou de medewerker een ontslagvergoeding betalen ter grootte van 71.336 euro bruto.

Door een speling van het lot komt de medewerker echter te overlijden op 28 februari 2009 om ca. 21.00 uur, drie uren voorafgaand aan de afgesproken ontslagdatum. Volgens artikel 674 lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betekent dit dat de arbeidsovereenkomst op het moment van overlijden van rechtswege (lees: automatisch) eindigt.

Werkgever weigert betaling aan erfgenamen van werknemer

De werkgever weigert vervolgens om aan de erfgenamen van de medewerker de ontslagvergoeding uit te keren. Volgens Postkantoren B.V. is de arbeidsovereenkomst namelijk niet op de afgesproken wijze (namelijk op 1 maart 2009 met wederzijds goedvinden) geƫindigd. Daarnaast beroept de werkgever zich op een bepaling uit het sociaal plan waarin staat dat de vrijwillige vertrekregeling niet van toepassing is op medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

De kantonrechter in Utrecht maakt echter korte metten met de argumenten van de werkgever. Volgens de rechter stond tegenover de bereidheid van de medewerker om te vertrekken de tegenprestatie van de werkgever om de overeengekomen vergoeding te betalen. Nu de medewerker zijn verplichting is nagekomen, moet de werkgever ook haar (betalings)verplichting nakomen.

Het feit dat de arbeidsovereenkomst enkele uren voorafgaand aan de afgesproken einddatum van rechtswege geƫindigd is, doet volgens de kantonrechter niets af aan verplichting van de werkgever om de ontslagvergoeding aan de erfgenamen uit te keren.

Ook de bepaling in het sociaal plan waarin opgenomen is dat de vrijwillige vertrekregeling niet geldt voor arbeidsovereenkomsten die van rechtswege eindigen kan de werkgever niet baten, aldus de kantonrechter. Deze bepaling is bedoeld voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en niet voor het onderhavige geval van overlijden.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtdvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Uw reactie is welkom op m.vangelderen@vangelderen.nl

Terug naar boven