Ga naar content

Wettelijke rente en verhoging wegens achterstallige loonbetalingen

Bram Meijer werkt al vijf jaar als makelaar op een makelaarskantoor. Tussen Bram en de directeur van het makelaarskantoor zijn de spanningen de afgelopen maanden behoorlijk hoog opgelopen. Door slechte economische ontwikkelingen loopt het aantal opdrachten fors terug en Bram vindt dat de directeur hem daarover ten onrechte verwijten maakt. De spanningen lopen bij Bram zo hoog op dat hij zich op een dag ziek meldt.

De werkgever van Bram schakelt een bedrijfsarts in en Bram wordt opgeroepen op bij deze bedrijfsarts te verschijnen. De bedrijfsarts concludeert dat Bram niet arbeidsongeschikt is, maar dat een werkhervatting van Bram zonder dat Bram en de directeur hun problemen uitpraten, niet zinvol is.

Bram stelt zijn werkgever voor om door middel van mediation over de ontstane problemen te praten. De werkgever wil hier niets van weten en roept Bram op om weer aan de slag te gaan. Als Bram dit weigert, stopt de werkgever de salarisbetalingen van Bram.

Via een advocaat start Bram een spoedprocedure en eist hij bij de rechter doorbetaling van zijn loon. Omdat de salarisbetaling te laat is, claimt Bram ook wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Volgens de rechter moet de werkgever van Bram met terugwerkende kracht de salarisbetalingen hervatten. De werkgever mocht volgens de rechter niet verwachten dat Bram weer aan het werk zou gaan, zonder dat een poging gedaan was om de problemen op te lossen.

Ook oordeelt de rechter dat de werkgever wettelijke rente en de wettelijke verhoging over het achterstallige loon moet betalen. De rechter matigt de wettelijke verhoging tot een percentage van twintig procent.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven