Ga naar content

Doktersassistente accepteert gift van 100 euro en verliest na 37 jaar haar baan

Een doktersassistente die van een bejaarde patiënt een gift van 100 euro accepteerde, werd door haar werkgever op non-actief gesteld en voor ontslag voorgedragen. De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst maar kende de werkneemster wel een ontslagvergoeding toe van ruim 113.000 euro.

De doktersassistente was 60 jaar oud en al ruim 37 jaar in dienst van de artsenpraktijk toen zich een zoon van een bejaarde patiënt bij de werkgever meldde. Volgens deze zoon had zijn vader hem verteld dat de doktersassistente bij een huisbezoek haar naam en rekeningnummer aan zijn vader gegeven zou hebben.

De zoon gaf aan dat de doktersassistente tegen zijn vader gezegd zou hebben dat zij een slechte pensioenvoorziening had. De bejaarde man zou in eerste instantie 2.500 euro hebben overgemaakt. Dit bedrag zou door de zoon gestorneerd zijn. Enkele dagen later zou de patiënt 100 euro hebben overgemaakt.

Werkgever: niet-aannemen van gift is gouden regel

Volgens de werkgever is het een gouden regel in de (medische) hulpverlening om geen giften of bevoordelingen aan te nemen van mensen tot wie de hulpverlener in een behandelingsrelatie staat. Juist deze werkneemster zou op basis van haar jarenlange ervaring moeten weten dat het aannemen van giften echt uit den boze was.

De werkneemster voert aan dat de hele situatie door de werkgever zwaar overtrokken wordt. Zij heeft de patiënt helemaal geen geld willen aftroggelen. De bejaarde man zou haar een aardigheidje voor de Kerst hebben willen geven omdat hij haar al zolang, meer dan 30 jaar, kende. De doktersassistente heeft, zo stelt zij, zonder verdere bedenkingen haar rekeningnummer aan deze patiënt gegeven.

Kantonrechter: fout werkneemster rechtvaardigt eigenlijk geen ontslag

De rechter laat het 37-jarige dienstverband van de werkneemster zwaar wegen bij zijn beslissing. Ook hecht de kantonrechter waarde aan het feit dat het geld niet is overgemaakt door de patiënt zelf, maar die iemand die zijn geldzaken beheert. Deze persoon zag er geen bezwaar in om in eerste instantie een gift van 2.500 euro en later 100 euro over te maken.

Van oplichting of iets dergelijks is volgens de rechter geen sprake. Waarschijnlijk heeft de patiënt de doktersassistente zijn dank willen betuigen voor bewezen diensten.

Accepteren van gift niet altijd onethisch

Van een door de werkgever aangehaalde ‘gouden regel’ om nooit giften aan te nemen is volgens de rechter geen sprake. Juist in de dokterspraktijk van vandaag de dag komen allerlei soorten giften voor van bloemen en vlaaien tot kadobonnen en geldbedragen. Het accepteren van een dergelijke gift is niet per se onethisch.

Maar zou de werkneemster de eerste gift van 2.500 euro hebben geaccepteerd, dan zou daarmee wel een acceptabele grens overschreden zijn. Wel had de werkneemster de gift van 100 euro op zijn minst met de werkgever moeten bespreken. Door dit niet te doen heeft de werkneemster in de ogen van de rechter een ‘eenmalige uitglijder’ gemaakt. Omdat de arbeidsverhouding tussen beide partijen inmiddels ernstig verstoord is geraakt, ziet de kantonrechter zicht genoodzaakt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Werkgever heeft zich niet als goed werkgever gedragen

De werkgever heeft zich niet als goed werkgever gedragen, aldus de kantonrechter. Van de werkgever had namelijk verwacht mogen worden dat hij niet direct op een ontslagsituatie zou aansturen, maar een minder zware sanctie zou hebben toegepast zoals een waarschuwing of een boete. Om die reden kent de kantonrechter de werkneemster een vergoeding toe van ruim 113.000 euro. Deze vergoeding komt overeen met de neutrale kantonrechtersformule.

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. Hij is gespecialiseerd in (collectief) ontslag, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. 

Terug naar boven