Ga naar content

Loon: Veelgestelde vragen

Uw werkgever mag in principe alleen schade op u verhalen die het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid. In het algemeen zal schade aan een leaseauto hier niet onder vallen.

Dat ligt eraan. Als u een oproepcontract heeft voor minder dan 15 uur per week en de tijdstippen waarop u moet werken zijn niet vastgelegd, dan moet de werkgever u bij elke oproep tenminste drie uur aan loon uitkering.

Ook heeft u recht op tenminste drie uur loon per oproep als de omvang van uw contract helemaal niet is vastgelegd.

In dat geval worden er over de spaartegoeden die nog geen 4 jaar geblokkeerd zijn geweest, alsnog belasting en premies geheven. Deze spaarbedragen worden als het ware met terugwerkende kracht alsnog als loon gezien.

Omdat uw spaarloon geboekt wordt op een rekening die op uw eigen naam staat, heeft een eventueel faillissement van uw werkgever geen nadelige invloed op uw spaarsaldo. Dit blijft volledig intact.

Nee, de werkgever is niet verplicht om een spaarloonregeling in te stellen. Dit in tegenstelling tot de levensloopregeling. Deelname aan levensloop kan wel afgedwongen worden.

Als het bedrijf waar u werkt een spaarloonregeling kent, dan staat het u vrij om hieraan deel te nemen. U hoeft niet mee te doen als u dat niet wilt.

Dit is een volgens de Pensioenwet per 1 januari 2008 verplicht gestandaardiseerd overzicht dat u jaarlijks ontvangt van de pensioeninstantie waar u pensioenrechten hebt opgebouwd. Met de UPO worden pensioenoverzichten van verschillenden pensioeninstanties beter vergelijkbaar.

Deelname aan de spaarloonregeling is niet verplicht. U bent vrij om al of niet deel te nemen.

Men spreekt van een pensioengat als u onvoldoende pensioen hebt opgebouwd. Vaak wordt er in een pensioenreglement vanuit gegaan dat u bij één werkgever uw arbeidzame leven doorbrengt en uw pensioen opbouwt. Als u dan meer gaat verdienen worden tekorten door die werkgever aangevuld en als het leven duurder wordt krijgt u er door indexering pensioengeld bij.

Wisselt u van werkgever, gaat u scheiden, minder werken of onderbreekt u uw loopbaan dan kunt u een tekort in uw pensioenopbouw krijgen: een pensioengat. U kunt een pensioengat op verschillende manieren ‘opvullen'. U kunt bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten, u kunt gaan banksparen of u kunt gewoon gaan sparen.

Nee, u moet een keuze maken uit een van beide regelingen. Elk jaar (steeds) op 1 januari moet u beslissen of u mee wilt doen aan de spaarloonregeling of de levensloopregeling.

Bij de spaarloonregeling geldt dan nog als extra toetredingsvoorwaarde dat u op 1 januari van het betreffende jaar daadwerkelijk in dienst bent van de betreffende onderneming. Ook moet op uw salaris de zogenaamde loonheffingskorting worden toegepast.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven