Ga naar content

Loon: Veelgestelde vragen

De hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Toch zijn hierop een aantal uitzonderingen. Als u door spanningen vanwege een arbeidsconflict ziek bent, heeft u in principe recht op doorbetaling van (tenminste 70% van) uw loon.

Als de bedrijfsarts van mening is dat u niet arbeidsongeschikt bent, maar dat er wel sprake is van een arbeidsconflict, is uw vraag moeilijker te beantwoorden.

Eventueel zal een rechter moeten beoordelen aan wie het arbeidsgeschil in overwegende mate te verwijten valt. Is dit uw werkgever, dan moet uw werkgever hoogstwaarschijnlijk uw loon gewoon doorbetalen.

Nee, in het algemeen is een werkgever niet verplicht om uw loon jaarlijks te indexeren (aan te passen aan de inflatie). Dit kan anders zijn als er op uw arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is waarin een bepaling over indexering is opgenomen.

Als u geen of te weinig loon ontvangen heeft, kunt u tot vijf jaar na dato een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Als u nog vakantietoeslag tegoed heeft, is deze periode slechts twee jaar.

Als uw werkgever ten onrechte bedragen met uw loon verrekend heeft, moet u binnen zes maanden een vordering bij de rechter hebben ingediend.

Een werkgever mag in een arbeidsovereenkomst of in een oproepcontract een bepaling opnemen dat hij u geen loon hoeft uit te betalen gedurende de eerste zes maanden van de overeenkomst als hij geen werk heeft. Na deze zes maanden heeft u dus wel recht op loon ook als de werkgever even geen werk voor u heeft.

Dat ligt eraan. Als er geen studiekostenbeding of studieovereenkomst is opgesteld, mag u ervan uitgaan dat u geen studiekosten hoeft terug te betalen bij het einde van uw dienstverband.

Is er wel een dergelijk beding of een studiekostenovereenkomst, dan is deze alleen geldig als er sprake is van een afbouwregeling. Ook kan een rechter tot het oordeel komen dat de studiekosten niet hoeven worden terugbetaald als uw werkgever zelf heeft aangestuurd op de beëindiging van het dienstverband.

Uw werkgever mag in principe alleen schade op u verhalen die het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid. In het algemeen zal schade aan een leaseauto hier niet onder vallen.

Dat ligt eraan. Als u een oproepcontract heeft voor minder dan 15 uur per week en de tijdstippen waarop u moet werken zijn niet vastgelegd, dan moet de werkgever u bij elke oproep tenminste drie uur aan loon uitkering.

Ook heeft u recht op tenminste drie uur loon per oproep als de omvang van uw contract helemaal niet is vastgelegd.

In dat geval worden er over de spaartegoeden die nog geen 4 jaar geblokkeerd zijn geweest, alsnog belasting en premies geheven. Deze spaarbedragen worden als het ware met terugwerkende kracht alsnog als loon gezien.

Omdat uw spaarloon geboekt wordt op een rekening die op uw eigen naam staat, heeft een eventueel faillissement van uw werkgever geen nadelige invloed op uw spaarsaldo. Dit blijft volledig intact.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven